123
Thành lập mới 47 hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Thành lập mới 47 hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2017

Thứ Tư, 17/01/2018, 08:37 (GMT+7)

BHG - Năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới được 47 hợp tác xã nông nghiệp (HTX); trong đó, có 27 mô hình HTX toàn thôn; thành viên tham gia có trên 2.374 người, tổng vốn điều lệ trên 28,9 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 244 HTX nông nghiệp; trong đó, 43 HTX trồng trọt, 9 HTX dược liệu, 27 HTX chăn nuôi, 4 HTX lâm nghiệp, 16 HTX thủy sản, 16 HTX dịch vụ thủy lợi, 129 HTX dịch vụ tổng hợp; HTX thực hiện theo mô hình thôn Chang, xã Việt Lâm (Vị Xuyên) có 65 HTX. Tổng số thành viên 6.622 người, cán bộ quản lý HTX 885 người. Tổng vốn điều lệ trên 143,7 tỷ đồng; doanh thu năm 2017 đạt trên 58,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 19,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 2,7 triệu đồng/người/tháng.

HTX chăn nuôi Hải Khang (Bắc Quang) có doanh thu cao, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.
HTX chăn nuôi Hải Khang (Bắc Quang) có doanh thu cao, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong năm, một số HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện liên kết với doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân như: HTX chăn nuôi Hải Khang (Bắc Quang) doanh thu đạt 15 tỷ đồng, thu nhập đạt 5 triệu đồng/người/tháng; HTX Cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) liên kết với 3 HTX trên địa bàn thu mua nguyên liệu dược liệu; HTX Dịch vụ Nông, lâm nghiệp Phong Quang (Vị Xuyên) liên kết trồng Dứa với Công ty Cổ phần suất nhập khẩu Đồng Giao; HTX Đại Ngọc, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên) liên kết với Công ty Mía đường Sơn Dương (Tuyên Quang) trồng 73 ha mía, doanh thu đạt gần 11 tỷ đồng. Tổ hợp tác trồng rau Ngọc Hà, Ngọc Đường ở thành phố Hà Giang, Tổ mạ khay máy cấy ở huyện Quang Bình; các tổ sản xuất nông, lâm nghiệp thôn bản ở Xín Mần thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất, có nguồn quỹ trên 23 tỷ đồng cho thành viên, nhân dân vay đầu tư sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực...

Tin, ảnh:  KIM TIẾN

.