Liên minh HTX tỉnh: Tổng kết phong trào kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động BCH Liên minh HTX năm 2017

Thứ Ba, 23/01/2018, 14:57 (GMT+7)

BHG - Ngày 23.1, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động BCH Liên minh HTX năm 2017, triển khai hoạt động năm 2018. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết phong trào kinh tế hợp tác, HTX, và hoạt động BCH Liên minh HTX.
Hội nghị tổng kết phong trào kinh tế hợp tác, HTX, và hoạt động BCH Liên minh HTX.

Trong năm 2017, hoạt động khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được củng cố kiện toàn và thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại theo quy định của Luật HTX năm 2012. Một số HTX được giải thể theo quy định, còn lại một số HTX đã ngừng hoạt động đang tiến hành trình tự thủ tục để giải thể bắt buộc theo quy định. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 1.068 tổ hợp tác (THT) đăng ký hoạt động theo Nghị định 151/NĐ-CP, với 33.480 hộ gia đình thành viên. Ngoài ra có trên 6.500 THT đang hoạt động theo hình thức tự phát trên cơ sở nhóm sở thích, tổ đổi công hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong năm 2017 có 8 THT chuyển thành HTX. Bên cạnh đó toàn tỉnh có 623 HTX hoạt động trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp TTCN, giao thông vận tải, Thương mại dịch vụ, lĩnh vực xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng, Quỹ tín dụng nhân dân và một số loại hình khác. Các HTX sau chuyển đổi được củng cố kiện toàn; các HTX thành lập mới về cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đã đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh… Bên cạnh đó, các HTX còn tham gia vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất hiệu quả. Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp các HTX là nơi tập hợp các hộ dân sản xuất tập trung tạo ra vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất và chế biến, nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Các HTX hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã hình thành một số mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Sau khi chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động, một số HTX đã phát triển tốt, đa dạng phong phú về ngành nghề, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT – XH….

Trên cơ sở những ưu điểm đạt được, các đại biểu cũng tham gia phát biểu ý kiến nêu rõ những hạn chế trong hoạt động của các THT, HTX trong năm qua, đồng thời đề xuất những ý kiến bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2018, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu có 1.200 THT, 590 HTX; thành lập mới 65 HTX; giải thể bắt buộc 98 HTX không đủ điều kiện hoạt động; số thành viên Liên minh HTX tỉnh tăng 10% so với năm 2017; có 150 lượt số cán bộ, thành viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo công tác kiểm tra năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh năm 2018 khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, dự kiến trong tháng 10.2018, với chủ đề Đại hội "Xây dựng mô hình HTX kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn tỉnh Hà Giang".   

                                                                        Tin, ảnh: Hiến Chương

.