123
Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017

Thứ Tư, 03/01/2018, 09:06 (GMT+7)

BHG - Trong năm qua, những khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành Thuế trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, kết quả thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt, vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Với việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ cùng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở ngành của tỉnh, nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế trong năm qua đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: Kết quả thu thuế 11 tháng đạt 1.317 triệu đồng, ước cả năm 2017 thực hiện 1.641.000 triệu đồng, đạt 101,3% dự toán pháp lệnh, đạt 100,4% so với Nghị quyết HĐND đề ra, tăng 12,4% so cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Tài chính trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế, tại Hội nghị tổng kết ngành Thuế năm 2017.  					Ảnh: Hiến Chương
Lãnh đạo Sở Tài chính trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế, tại Hội nghị tổng kết ngành Thuế năm 2017. Ảnh: Hiến Chương

Để đạt được kết quả trên trước hết ngành Thuế đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận thông tin, dễ dàng nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách thuế mới cũng như các chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, bố trí nguồn lực để tập trung tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền thuế; công tác khai, nộp thuế điện tử dần đi vào thực chất và ngày càng hoàn thiện đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách, hiện đại hóa ngành thuế; tích cực tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy trình. Ngoài ra, ngành Thuế còn áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, truy thu số nợ đọng cũ...

Theo đánh giá của ngành thuế, mặc dù kết quả đạt được là vậy, nhưng công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, đó là: Công tác chỉ đạo các ngành phối hợp với cơ quan thuế chưa thật quyết liệt, nhất là trong lĩnh vực chống buôn lậu, trốn thuế; chưa có giải pháp hiệu quả trong công tác phối hợp thu nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quy mô doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sản phẩm cạnh tranh thấp; công tác kế toán ở một số doanh nghiệp còn yếu kém, sai phạm, chưa tuân thủ theo quy định; năng lực chuyên môn của một số cán bộ thuế còn hạn chế…

Ngoài ra, nhiệm vụ năm 2018 ngành Thuế Hà Giang được Bộ Tài chính giao 2.033 tỷ đồng, trong đó thu thuế và phí là 1.746,5 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 6, HĐND khóa XVII đã giao dự toán thu thuế và phí là 1.821 tỷ đồng, tăng 4,2% so dự toán T.Ư giao.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, ngành Thuế xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chông thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2018 với kết quả cao nhất; hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử hoàn thành các tiêu chí Tổng cục Thuế giao; công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, nhằm làm cho các tầng lớp dân cư, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh có nhận thức đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế…

Với quyết tâm cao được đặt ra của ngành Thuế, hy vọng rằng công tác thu NSNN của tỉnh trong năm 2018 sẽ về đích sớm với những kết quả cao nhất.

TIẾN LÂM

.