123
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn - Báo Hà Giang điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn

Thứ Sáu, 05/01/2018, 11:15 (GMT+7)

BHG - Ngày 3.1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có Công văn số 12/UBND-KTN về việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Giao Sở Giao thông và Tài nguyên Môi trường phối hợp với các ngành liên quan rà soát tính pháp lý của các dự án đầu tư xây dựng công trình có thu hồi khoáng sản; chỉ tham mưu trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác để thu hồi khoáng sản trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, chấp thuận bằng văn bản; yêu cầu các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình có thu hồi khoáng sản phải lấy ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản; rà soát các khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản, đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo Điều 82 Luật Khoáng sản. Không chuyển đổi rừng tự nhiên sang hoạt động khoáng sản theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8.8.2017 của Chính phủ; kiểm tra, rà soát tình hình thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh, trật tự...; nâng cao chất lượng thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản. Đóng cửa mỏ với các Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện đóng cửa mỏ… Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục thuế tỉnh rà soát, kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các cá nhân, tổ chức được cấp Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản (tổng hợp riêng khoáng sản kim loại và khoáng sản làm VLXD thông thường đến 31.12.2017), gửi về UBND tỉnh trước ngày 5.1.2018; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm, gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25.12 hàng năm.

Đối với UBND các huyện, thành phố cần tổ chức, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Lê Lâm

.