Huyện Hoàng Su Phì phát huy vai trò của kinh tế tập thể

Thứ Hai, 04/12/2017, 10:02 (GMT+7)

BHG - Xác định rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, thời gian qua công cuộc đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của cấp, ngành trong tỉnh. Những năm gần đây kinh tế tập thể của huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều đổi mới không ngừng củng cố và phát triển, các hợp tác xã đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội dần khẳng định kinh tế tập thể là một thành phần không thể thiếu trong sự phát triển chung của tỉnh.

Sản Phẩm của HTX Chè Phìn Hò là một trong những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang
Sản Phẩm của HTX Chè Phìn Hò là một trong những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang

Việc đổi mới mô hình hoạt động của các HTX trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, giúp cho các HTX vượt qua những khó khăn, khắc phục những yếu kém để HTX hoạt động đúng Luật. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban chỉ đạo. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác gắn với tổ chức lại sản xuất cho nông dân giai đoạn 2016-2020; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân rộng các mô hình tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã có hiệu quả; Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thành lập mới các HTX; củng cố lại phương thức tổ chức hoạt động cho các HTX, đôn đốc kiện toàn, chuyển đổi hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thể các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả trên địa bàn huyện; Thường xuyên cử cán bộ xuống các HTX kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, hướng dẫn các HTX ghi chép, mở sổ sách kế toán, giúp các HTX mới thành lập đi vào hoạt động sản xuất có hiệu quả và đúng luật…

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có tổng số 46 HTX. Trong đó có 42 HTX đang hoạt động, 04 HTX ngừng hoạt động. Trong số HTX đang hoạt động có 29 HTX nông lâm nghiệp, 13 HTX Công nghiệp, TTCN, Dịch vụ vận tải và Chế biến chè, rượu... Các HTX đã được củng cố, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012, chất lượng và phương thức hoạt động được cải thiện, thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở làm tốt các khâu từ chuyển giao khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trú trọng các dịch vụ, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển. Đặc biệt, những HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp đã khẳng định vai trò là cầu nối  trong việc tiếp thu, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu triển khai liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo nhiều khâu dịch vụ đầu vào cho từng hộ dân. Đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, mô hình hoạt động kinh doanh đa ngành nghề từ việc sản xuất chế biến, dịch vụ vận tải, xây dựng dân dụng đến kinh doanh thương mại tổng hợp, các HTX hoạt động tương đối ổn định với quy mô lớn, năng động trong việc mở rộng sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, có đóng góp nhất định cho ngân sách địa phương, góp phần đáng kể vào việc cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu cho xã hội và xuất khẩu, giải quyết được nhiều việc làm, kinh doanh có hiệu quả, thu hút số đông lao động, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động. Điển hình như HTX chế biến Chè Phìn Hò, hoạt động trong lĩnh vực chế biến Chè, doanh thu của HTX đạt 10 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt từ 3,5 triệu đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được chất lượng hoạt động của một số HTX hoạt động còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, có HTX hoạt động còn mang tính hình thức, năng lực quản lý điều hành của Ban quản lý HTX còn yếu, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phân định rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành HTX, khả năng tiếp cận thị trường và công tác liên kết còn rất hạn chế, một số HTX cơ sở vật chất, máy móc thiết bị còn lạc hậu, nguồn vốn sản xuất kinh doanh còn thấp so với nhu cầu, khả năng tiếp cận các nguồn vốn còn hạn chế, khó khăn trong việc đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, chế biến...

Để các HTX đẩy mạnh hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ trương của huyện trong thời gian tiếp theo sẽ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp nhân dân; Phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để phát triển, nhân rộng. Đa dạng hóa nội dung thông tin tuyên truyền về hiệu quả của việc tổ chức sản xuất theo mô hình Hợp tác xã; Tiếp tục hướng dẫn, thành lập mới các Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012; Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo hợp tác xã cấp huyện và đại diện Liên minh hợp tác xã. Tiếp tục hướng dẫn các HTX đổi mới tổ chức, quản lý nhằm phát huy quyền làm chủ của thành viên HTX, Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012 và việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn; Tăng cường lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự phối hợp giữa các ngành các cấp đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, tạo cơ chế thuận lợi cho các HTX phát triển bền vững, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính tín dụng, hỗ trợ khoa học công nghệ, chính sách tiếp thị, thông tin thị trường, tư vấn giúp đỡ các HTX mở rộng hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường tiêu thu sản phẩm./.

ĐỨC CƯỜNG

.