123
Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước - Báo Hà Giang điện tử

Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước

Thứ Ba, 14/11/2017, 07:37 (GMT+7)

BHG  - Ngày 20.9.2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 202/NĐ-CP ngày 27.11.2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Nghị định 108 quy định: Từ 20.9.2017, trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón cấp T.Ư được giao cho Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) thuộc Bộ Nông nghiệp - PTNT; đối với địa phương, Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp - PTNT) là đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và Bộ Nông nghiệp - PTNT về nhiệm vụ này.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nghiên cứu tài liệu quy định về quản lý phân bón.
Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nghiên cứu tài liệu quy định về quản lý phân bón.

Theo Nghị định 108, Chi cục Trồng trọt và BVTV có chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý phân bón như: Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định tại Điều 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 47 Nghị định 108; kiểm tra, giám sát các hoạt động khảo nghiệm phân bón tại địa phương về việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu khảo nghiệm; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng tại địa phương...

Ngay khi Nghị định 108 ban hành, Cục BVTV và UBND tỉnh ta đã ban hành các văn bản, yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức việc tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón vô cơ từ Sở Công thương với các nội dung như: Tiếp nhận, công bố hợp quy đã được Sở Công thương ra thông báo xác nhận chất lượng phân bón vô cơ trước ngày 20.9; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và các nội dung liên quan như nghiên cứu khoa học, quy hoạch, dự án, đề án, hợp tác quốc tế, văn bản hướng dẫn thực hiện về phân bón vô cơ...

Ông Giang Đức Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Nghị định 108 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký ban hành, không cần các thông tư hướng dẫn như trước đây. Tới đây, Chi cục sẽ rà soát, xây dựng bộ thủ tục hành chính đối với lĩnh vực này để công khai tổ chức thực hiện. Trước mắt, các tổ chức, cá nhân, đơn vị khi cần thực hiện thủ tục, hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, đề nghị liên hệ với Chi cục Trồng trọt và BVTV tại số 55 đường Đội Cấn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Mọi thắc mắc có thể liên hệ số điện thoại: 02193.868.849

LƯƠNG HÀ

.