Thành công trong dồn điền, chỉnh trang đồng ruộng ở Bắc Quang

Thứ Ba, 10/10/2017, 07:46 (GMT+7)

BHG - Sau 3 năm thực hiện, Chương trình dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) gắn với cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang đã đạt được những kết quả ấn tượng. Giai đoạn 2014 – 2016, chủ trương DĐĐT của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang được thực hiện tại 8 cánh đồng/5 xã Quang Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Tâm, Việt Vinh và Đồng Yên với tổng diện tích ruộng sau DĐĐT lên đến hơn 104 ha. Tiếp nối thành công này, việc DĐĐT hiện đang được thực hiện tại xã Bằng Hành và nhân rộng ở Đồng Yên với tổng diện tích 19,83 ha/2 cánh đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện Bắc Quang: Việc DĐĐT cơ bản khắc phục tình trạng ruộng manh mún, trung bình tại mỗi cánh đồng dồn từ 70 ô thửa nhỏ thành 20 ô thửa lớn; cá biệt cánh đồng Nà Choòng, thôn Minh Tâm, xã Quang Minh dồn từ 74 ô thửa nhỏ thành 11 ô thửa lớn. Điều này đã tạo thuận lợi cho canh tác, đưa cơ giới vào các khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, nâng năng suất lao động gấp 2 – 3 lần so với trước đây. Cùng với đó, huyện đã xây dựng trên 2 nghìn m đường giao thông nội đồng, rộng 3m, cải tạo 5.190m kênh mương, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất, đã đưa năng suất cây trồng tăng thêm từ 15 – 20% so với canh tác truyền thống, giá trị sản xuất bình quân đạt 66,5 triệu đồng/ha diện tích canh tác, tăng 20%. Trong 3 năm qua, Nhà nước và nhân dân dành trên 8,7 tỷ đồng để chỉnh trang, đầu tư hạ tầng nội đồng phục vụ sản xuất, đồng vốn này đã thực sự phát huy hiệu quả. Để Chương trình DĐĐT đi vào chiều sâu, tạo giá trị bền vững, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã kết hợp với nhiều nội dung khác như: DĐĐT gắn thực hiện cánh đồng thâm canh “5 cùng”; cơ giới hóa vào sản xuất và gắn với thành lập hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).

Thực tế cho thấy, việc DĐĐT gắn với cánh đồng thâm canh theo tiêu chí “5 cùng”: Cùng giống, thời vụ, áp dụng chung quy trình kỹ thuật thâm canh, cùng phòng trừ sâu, bệnh hại và cùng thu hoạch, đã góp phần quan trọng tổ chức lại sản xuất, dần xóa bỏ tình trạng sản xuất nhỏ, lẻ sang tập trung với quy trình thống nhất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa trên một cánh đồng lớn. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện thành công 119 cánh đồng “5 cùng” trên tổng số 1.309,2 ha, chiếm 8,4% tổng diện tích gieo cấy, năng suất lúa trung bình đạt 62 – 62,6 tạ/ha, cao hơn sản xuất đại trà từ 4 – 4,6 tạ/ha...

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang còn khuyến khích người dân đầu tư máy nông nghiệp, thiết bị phục vụ sản xuất, ưu tiên vùng đã DĐĐT áp dụng cơ giới hóa trong các khâu từ sản xuất, thu hoạch đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Với cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, các hộ dân đã đăng ký nhu cầu vay 8,2 tỷ đồng/239 máy nông nghiệp, đưa tổng số máy nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 5.226 chiếc. Năm 2017, UBND huyện Bắc Quang đã trích ngân sách, hỗ trợ mua 5 máy gieo hạt tự động, máy cấy tự động và máy cấy kéo tay không động cơ để xây dựng mô hình sản xuất mạ khay và gieo cấy lúa tự động trên 2 cánh đồng thâm canh mẫu rộng 25 ha tại xã Quang Minh, Việt Vinh; hỗ trợ 100% chi phí chuyển giao công nghệ cùng toàn bộ vật tư trong quá trình sản xuất mạ khay.

Với mục tiêu tổ chức lại sản xuất cho nhân dân theo hướng kinh tế tập thể, UBND huyện Bắc Quang đã đẩy mạnh thành lập mới HTX, THT gắn Chương trình DĐĐT. Hiện nay, toàn huyện có 19 HTX, 72 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2015, UBND huyện đã hỗ trợ HTX dịch vụ thôn Quang Tiến, xã Quang Minh và HTX dịch vụ thôn Tân Thành, xã Việt Vinh 130 triệu đồng mua máy cày, máy phun thuốc phục vụ sản xuất nông nghiệp theo cơ chế đầu tư có thu hồi. Các HTX này đã thực hiện dịch vụ cơ giới hóa trên 300 ha diện tích gieo cấy, thay thế cho 10 – 12 lao động thủ công. Riêng các khâu dịch vụ như làm đất, thu hoạch, bảo vệ thực vật... thực hiện mang tính chất phục vụ thành viên, không vì mục tiêu lợi nhuận. Sau một thời gian hoạt động, các HTX, THT đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn, đầu mối liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thực tiễn trên đã trở thành minh chứng sinh động, khẳng định chủ trương đúng, thuận lòng dân của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang. Chương trình DĐĐT đã tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Đồng thời, góp phần thực hiện đồng bộ quy hoạch Nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và sản xuất, từng bước kiên cố hoá kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác.

THU PHƯƠNG

.