Chương trình CPRP giúp người dân Xín Mần từng bước giảm nghèo

Thứ Tư, 04/10/2017, 07:55 (GMT+7)

BHG - Sau 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác XĐGN, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Xín Mần.

Xín Mần có 9 xã nằm trong vùng triển khai chương trình, gồm: Quảng Nguyên, Bản Ngò, Bản Díu, Nàn Xỉn, Nấm Dẩn, Ngán Chiên, Tả Nhìu, Chế Là, Thèn Phàng. Năm 2016, Chương trình CPRP đã giải ngân 2 lần cho 22/22 Nhóm đồng sở thích (CIG) với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng, đã mua bổ sung 108 con trâu, bò, nâng tổng số đàn gia súc của nhóm lên 791 con, số bê, nghé do chương trình hỗ trợ tăng 21 con. Từ đầu năm đến nay, Chương trình CPRP đã phê duyệt 35 Nhóm CIG trong kế hoạch tài trợ năm 2017, giải ngân lần 1 cho 10 nhóm với số tiền 538 triệu đồng, các nhóm còn lại đã đóng vốn đối ứng.

Nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình CPRP giúp gia đình ông Giàng Mìn Sèng phát triển chăn nuôi.
Nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình CPRP giúp gia đình ông Giàng Mìn Sèng phát triển chăn nuôi.

Để các hợp phần được thực hiện đúng tiến độ, ngay từ đầu năm, Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện đã đôn đốc Ban quản lý (BQL) các xã cử cán bộ tham gia đầy đủ hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực. Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện đã khảo sát, xây dựng 10 kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị tại 9 xã nằm trong chương trình; tổ chức các lớp tập huấn về lập kế hoạch thích ứng, phân tích, định hướng thị trường và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu...

Anh Lý Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Nàn Xỉn cho biết: BQL xã đã phối hợp với cán bộ gắn thôn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tuyên truyền, thành lập được 4 Nhóm CIG, 5 Nhóm Tiết kiệm tín dụng. Trong đó, thôn Đông Lợi có 3 nhóm chăn nuôi trâu, vịt bầu, trồng bông với 30 thành viên tham gia; thôn Ma Dì Vảng có 1 nhóm chăn nuôi lợn đen với 10 người tham gia. Năm nay, xã đã tuyên truyền, thành lập mới được 4 Nhóm CIG, hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện phương án của 4 nhóm gửi về huyện thẩm định; hiện nay, 3/4 nhóm đóng vốn đối ứng, 2/4 nhóm ký hợp đồng và được giải ngân lần 1.

 Công trình đường giao thông vào thôn Đông Che được bê - tông theo nguồn hỗ trợ của Chương trình CPRP.
Công trình đường giao thông vào thôn Đông Che được bê - tông theo nguồn hỗ trợ của Chương trình CPRP.

Bác Giàng Mìn Sèng, Trưởng Nhóm CIG nuôi trâu thôn Chúng Chải, xã Nàn Xỉn cho biết: Nhóm có 10 thành viên được Chương trình CPRP hỗ trợ 100 triệu đồng và đã mua trâu giống để phát triển chăn nuôi. Riêng gia đình bác Sèng hiện có 7 con trâu, từ năm 2016 đến nay, bác đã bán 5 con, thu về trên 150 triệu đồng, có tiền bác tiếp tục mua trâu giống nhằm tăng tổng đàn.

Anh Bùi Thanh Thế, cán bộ phát triển thị trường và chuỗi giá trị của Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện Xín Mần cho biết: Sau 3 năm triển khai, nguồn vốn tài trợ của chương trình đã phát huy hiệu quả, xây dựng được chuỗi giá trị thị trường, thành lập các Nhóm CIG... Đến nay, các hợp phần được triển khai đạt từ 55% - 75%, đã giải ngân 15 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các hoạt động năm 2016 chuyển sang như thi công các công trình bê - tông, mua con giống còn chậm và chưa được các xã thực sự quan tâm; việc liên kết giữa các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, xã và các doanh nghiệp để phát triển chăn nuôi hàng hóa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017, Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện Xín Mần đã chỉ đạo, đôn đốc BQL các xã duy trì hoạt động các Nhóm CIG, tiến hành sinh hoạt theo định kỳ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo cho người dân.

Bài, ảnh: Văn Long

.