123
Chương trình CPRP giúp người dân Quang Bình từng bước giảm nghèo - Báo Hà Giang điện tử

Chương trình CPRP giúp người dân Quang Bình từng bước giảm nghèo

Thứ Sáu, 13/10/2017, 14:12 (GMT+7)

BHG -  Quang Bình - một trong 5 huyện thuộc vùng triển khai Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP). Chương trình thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 trên địa bàn 5 xã: Xuân Minh, Tân Nam, Bản Rịa, Yên Thành, Nà Khương. Khi mới triển khai, các xã trên đều có tỷ lệ hộ nghèo cao, trung bình trên 59%, cao hơn gần 26% so với trung bình hộ nghèo toàn huyện. Qua hơn 2 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần giúp người dân từng bước giảm nghèo.

Lãnh đạo Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh, Tổ hỗ trợ huyện Quang Bình thăm, kiểm tra nhóm TDTK xã Yên Thành.
Lãnh đạo Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh, Tổ hỗ trợ huyện Quang Bình thăm, kiểm tra nhóm TDTK xã Yên Thành.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo nông thôn tại các xã của chương trình, thời gian qua, UBND huyện đã thành lập tổ hỗ trợ xây dựng kế hoạch chuỗi giá trị hàng hóa (VCAP), đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cơ bản về sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ cho các học viên; tập huấn về thử nghiệm và phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu, nhân rộng các mô hình ở 15/15 xã, thị trấn.

Năm 2017, chương trình được giao nguồn vốn trên 24.898 triệu đồng, trong đó, vốn IFAD trên 18.164 triệu đồng, vốn Chính phủ Việt Nam trên 2.476 triệu đồng, người dân hưởng lợi trên 4.257 triệu đồng. Ngay từ đầu năm, Tổ hỗ trợ huyện cùng Ban quản lý các xã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng để triển khai thực hiện. Cụ thể, đối với Quỹ đầu tư cộng đồng (CIF), trên địa bàn huyện có 11 đầu điểm công trình được Chương trình CPRP đầu tư, đến nay có 5 công trình chuyển tiếp năm 2016 đã hoàn thành quyết toán, được Ban điều phối tỉnh đánh giá là 1 trong 5 huyện hoàn thành nhanh, gọn nhất tỉnh. Năm 2016, thành lập được 17 nhóm đồng sở thích (CIG), giải ngân được 14 nhóm với số tiền trên 925 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch; 9 tháng của năm 2017 thành lập được 23/20 nhóm, đạt 104% kế hoạch...

Dự kiến trong 3 tháng cuối năm, Tổ hỗ trợ huyện tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành các phương án và thẩm định tiếp 8 nhóm đủ điều kiện hỗ trợ để tỉnh cấp nguồn, nâng tổng số nhóm được hỗ trợ lên 34 nhóm/50 nhóm, đạt 68% cho cả giai đoạn 2015 – 2020. Đồng tài trợ cạnh tranh (P-PC) trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức được 2 cuộc hội thảo và 1 cuộc hướng dẫn thông tin cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh về cơ hội đồng tài trợ hợp tác công tư P – PC trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên địa bàn huyện có 2 doanh nghiệp ký kết hợp đồng công tư gồm Công ty chè Quang Bình và Công ty chế biến gạo (Công ty TNHH Quang Anh). Trong đó, Công ty TNHH Quang Anh được đầu tư hỗ trợ chính sách của tỉnh, với tổng số tiền 1.613 triệu đồng cho cả giai đoạn và đã được cấp 1 tỷ đồng. Công ty đã ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm lúa với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã. Đối với triển khai vốn vay tín dụng tiết kiệm (TDTK), năm 2016 và 9 tháng năm 2017 thành lập được 31 nhóm TDTK, với 355 thành viên tham gia, đã cho vay được 23/110 thành viên, với số tiền 557 triệu đồng, nhìn chung các nhóm TDTK hoạt động tốt.

Theo lãnh đạo huyện Quang Bình: Tổ hỗ trợ Chương trình CPRP huyện đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Ban điều phối tỉnh, của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ của người dân nên chương trình đang góp phần quan trọng, giúp bà con từng bước xóa nghèo. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình, huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các xã, nắm chắc các hợp phần, tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: Hiến Chương

 

.