Hà Giang

Huyện Đồng Văn nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

15:33, 07/09/2017

BHG - Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong các tiêu chí quan trọng để phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhận thức rõ vấn đề này, những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, từng bước tạo sự ổn định và phát triển nền kinh tế tập thể của huyện nhà, tạo sự đột phá trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn cùng các thành viên BCĐ đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể kiểm tra mô hình trồng ớt gió tại HTX toàn thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn.
Lãnh đạo huyện Đồng Văn cùng các thành viên BCĐ đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể kiểm tra mô hình trồng ớt gió tại HTX toàn thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn.

Để có được nhận định khả quan nêu trên, Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của huyện đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, Kế hoạch kiểm tra rà soát các HTX và Tổ hợp tác trên địa bàn, Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các HTX. Đặc biệt, huyện đã tập trung quán triệt Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193 của Chính Phủ, Nghị quyết số 02 – NQ/TU  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức sản xuất cho nông dân giai đoạn 2014 – 2020 và các văn bản, chính sách pháp luật, có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, lộ trình phát triển kinh tế hợp tác và xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới đến mọi tầng lớp nhân dân. Phân công các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn giúp các HTX mới thành lập, các HTX chuyển đổi xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình đặc điểm của từng thôn, xã và khả năng của các HTX, tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, tổ chức tư vấn cho các sáng lập viên chuẩn bị thành lập mới các HTX. Theo đó tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng  quản lý điều hành cho Hội đồng quản trị, Giám đốc, kế toán HTX. Rà soát nhu cầu vay vốn  của các HTX để đề xuất với Ban chỉ đạo Đổi mới kinh tế tập thể tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết. Nghiên cứu vận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh theo từng lĩnh vực để hỗ trợ cho các HTX, huy động mọi nguồn lực từng bước hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, định hướng ngành nghề hoạt động cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tư vấn hỗ trợ cho các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trên cơ sở đề án “3 cây, 4 con” của huyện, không ngừng phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn. Thực hiện rà soát, hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 HTX nông nghiệp theo mô hình HTX toàn thôn.

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 28 HTX, gồm 24 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, và 4 HTX hoạt động theo mô hình HTX Thôn Chang huyện Vị Xuyên; 14 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, còn lại là các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Số thành viên tham gia HTX là 442 người, số lao động 626 người. Tổng nguồn vốn điều lệ là 31 tỷ 510 triệu đồng. Các HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đã đi vào hoạt động ổn định có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường mối liên doanh liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp. Đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, mô hình hoạt động kinh doanh đa ngành nghề từ các Dịch vụ du lịch, ăn uống, Vận tải đến Sản xuất và Chế biến Rượu, HTX Nuôi ong lấy mật, xây dựng dân dụng, kinh doanh thương mại tổng hợp... Từ các hoạt động trên cho thấy các HTX đã phát huy được tính năng động, sáng tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân của các HTX đạt  khoảng 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 500 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX khoảng 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Các HTX tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: HTX Bắc Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp có doanh thu đạt từ 4,5 tỷ đồng đến 6,5 tỷ đồng /năm, nộp ngân sách nhà nước từ 300 đến 500 triệu đồng, lợi nhuận đạt 700 triệu đến 1,1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động có thu nhập giao động từ 5 triệu đến 9 triệu đồng/tháng; HTX Tiểu thủ công nghiệp và Dịch vụ Lâm Tùng có doanh thu từ 2,3 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 300 triệu đến 700 triệu đồng/ năm, nộp ngân sách nhà nước từ 200 đến 300 triệu đồng/ năm, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động có thu nhập ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng; HTX Nông nghiệp Phong Hưởng hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp có doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 7 đến 10 lao động có thu nhập từ 3,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng…. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Dịch vụ  và các HTX hoạt động theo mô hình HTX Thôn Chang đã làm tốt các khâu cung cấp vật tư phân bón, cung ứng giống cây lâm nghiệp và con giống phục vụ chăn nuôi, sản xuất, giúp cho bà con nông dân trong khu vực tạo sự ổn định về giá cả, đảm bảo được chi phí đầu vào, hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với kinh tế hộ theo hình thức dịch vụ hỗ trợ, thông qua hoạt động HTX đã giúp các thành viên tạo được mối liên kết sản xuất, thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng để các tiểu thương thu gom nhỏ lẻ ép giá, thu hút số đông lao động, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động.

Thời gian tiếp theo huyện Đồng Văn tiếp tục lựa chọn các mô hình HTX tiêu biểu, có sự đổi mới về phương thức hoạt động, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, phát huy được những thế mạnh của địa phương để nhân rộng và phát triển. Điều này khẳng định mô hình HTX kiểu mới có nhiều ưu điểm vượt trội so với HTX trước đây đó là khắc phục được những tồn tại, bất cập, phát huy những điểm mạnh mở ra một hướng đi mới phù hợp với xu thế thị trường hiện nay, giúp HTX phát triển có hiệu quả, phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ phát triển và khẳng định vài trò nòng cốt trong quá trình thực hiện chủ trương của tỉnh với nội dung “mỗi huyện một xã, mỗi xã một thôn điển hình về phát triển kinh tế”.

Đức Cường


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hợp tác xã trồng rau quả sạch - mô hình cần được nhân rộng

BHG- Sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, HTX  Học Lập tại thôn Làng Vàng, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) nhờ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lại có sự chủ động nắm bắt xu hướng tiêu thụ hàng hóa nông sản của người tiêu dùng trong địa bàn đã nhanh chóng khẳng định uy tín của mình trước cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên và đông dảo người tiêu dùng thường xuyên tiêu thụ những sản phẩm nông sản chất lượng  của HTX.

31/08/2017
Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh: Gửi mẫu giám định bệnh hại trên cây cam Sành tại xã Hương Sơn

BHG  -Trong thời gian vừa qua, trên 15 ha cây cam Sành tại xã Hương Sơn (Quang Bình) xuất hiện bệnh gây hại; hiện chưa rõ nguyên nhân.

31/08/2017
Bắc Mê đẩy mạnh phát triển trâu, bò hàng hóa tập trung theo vùng

BHG - Những năm qua, huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung; khuyến khích bà con phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nay người dân đã biết đầu tư chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, có đầu tư lớn và ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu, rút ngắn chu kỳ sản xuất. 

31/08/2017
Điểm sáng Lũng Hòa A

BHG - Thôn Lũng Hòa A, xã Sà Phìn (Đồng Văn) có 60 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Năm 2014, thôn được huyện, xã chọn làm điểm về phát triển toàn diện (PTTD). Trong những năm qua, được sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực vượt khó vươn lên của người dân, bộ mặt của thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân không ngừng được nâng cao; trong thôn đã xuất hiện những gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

07/09/2017