123
Đồng Văn với Chương trình1 triệu tấn xi-măng - Báo Hà Giang điện tử

Đồng Văn với Chương trình1 triệu tấn xi-măng

Thứ Sáu, 08/09/2017, 17:57 (GMT+7)

BHG - Chương trình 1 triệu tấn xi-măng được tỉnh ta phát động vào đầu năm 2017, nhằm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chương trình được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 25% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về đường giao thông trong bộ tiêu chí NTM; nâng số xã đạt chuẩn NTM từ 16 xã năm 2016 lên 38 xã vào năm 2020; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, nhiều địa phương trong đó có huyện Đồng Văn đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm với cách làm linh hoạt, mang lại kết quả tốt.

Công trình đường bê-tông vào thôn Lũng Hòa A, xã Sà Phìn (Đồng Văn) được làm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Công trình đường bê-tông vào thôn Lũng Hòa A, xã Sà Phìn (Đồng Văn) được làm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình 1 triệu tấn xi-măng, năm 2017 huyện Đồng Văn được tỉnh phân bổ, cấp 3.800 tấn xi-măng để hỗ trợ nhân dân làm 30,2 km đường giao thông nông thôn; có 10/19 xã, thị trấn thực hiện trong năm 2017. Căn cứ vào kế hoạch tỉnh giao, UBND huyện Đồng Văn giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng NTM ở các xã, thị trấn để thống nhất các đầu điểm công trình, phương thức triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, hướng dẫn thực hiện cụ thể về định mức làm đường bê-tông cấp phối (tỷ lệ trộn bê-tông của từng loại đường rộng 2,5 m, 3 m và 3,5 m). Đồng thời xây dựng kế hoạch đi kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng công trình ở các xã; rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành so với tiêu chí đề ra để xây dựng lộ trình hoàn thành tiêu chí trong năm và các năm tiếp theo.

Đối với các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất; cử cán bộ trực tiếp phụ trách, theo dõi thôn xóm để hướng dẫn người dân làm đường. Đặc biệt, để triển khai thực hiện việc làm đường hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với thôn, xóm tổ chức họp dân, bàn giải pháp tổ chức thực hiện. Theo đó, ngoài số xi-măng được Nhà nước hỗ trợ, người dân nhiều thôn, xóm đã tự nguyện đóng góp tiền thuê máy nghiền đá để làm vật liệu, mỗi hộ dân cắt cử một người đóng góp ngày công làm đường; đối với những hộ không có nhân lực tham gia, phải thuê người khác làm. Trong quá trình làm đường sẽ phân theo tổ, làm từng đoạn một theo hình thức cuốn chiếu; đảm bảo sự đồng thuận, công bằng, minh bạch.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận trong nhân dân, tính đến hết tháng 8.2017, các xã, thị trấn đã thực hiện làm được 10 km đường giao thông nông thôn. Từ nay tới cuối năm, huyện sẽ phân bổ xi-măng cho 4 xã khác thực hiện việc làm đường; phấn đấu đến hết năm 2017, thực hiện đạt chỉ tiêu làm 30,2 km đường như kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Đồng Văn, việc thực hiện làm đường giao thông theo chương trình của tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập; do chương trình thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2020, hàng năm phân bổ, cấp xi-măng cho từng xã, thị trấn nhưng thực tế có nhiều xã chưa được phân bổ nên không được làm đường trong khi người dân lại muốn thực hiện làm ngay; trong quá trình làm đường nhiều thôn, xóm của huyện Đồng Văn không chủ động được nguồn nước phải phụ thuộc vào thời tiết mưa mới có nước để làm; người dân còn nghèo nên việc huy động sự đóng góp tiền trong dân còn hạn chế, chủ yếu đóng góp ngày công lao động...

Kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình 1 triệu tấn xi-măng của tỉnh trên địa bàn huyện Đồng Văn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của các tầng lớp nhân dân. Điều này cho thấy, chủ trương trên là đúng, trúng và đã khơi dậy tinh thần tự chủ, trách nhiệm của nhân dân đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, huyện; qua đó, từng bước xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM, tạo diện mạo mới ở khu vực nông thôn.

HOÀNG NGỌC

.