Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tổ chức Lễ mở thầu

Thứ Năm, 07/09/2017, 15:32 (GMT+7)

BHG - Ngày 6.9, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tổ chức Lễ mở thầu: Gói thầu số 3 “Cung cấp dịch vụ phân tích kim loại nặng cho mẫu đất, vi sinh và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho mẫu sản phẩm Chè búp tươi và Đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất Chè búp tươi đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ”; Gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Chè búp tươi phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ”. Dự lễ mở thầu có lãnh đạo đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT và các nhà thầu.

Tại buổi lễ, đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản (Bên mời thầu) đã báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị đấu thầu và thông báo về hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp. Đến thời điểm đóng thầu gói thầu số 3, đã có 3 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định; Gói thầu số 2, đã có 4 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định). Bên mời thầu đã kiểm tra tình trạng niêm phong của từng HSDT để đảm bảo thông tin của từng HSDT của nhà thầu không bị tiết lộ và tình trạng niêm phong cần được công khai trước các thành viên tham dự buổi lễ. Bên mời thầu sẽ sớm hoàn thành phần chấm điểm HSDT đề xuất kỹ thuật và báo cáo kết quả đấu thầu, thông báo kết quả trúng thầu tới các nhà thầu tham dự theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hệ thống văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đại diện bên mời thầu và nhà thầu kiểm tra hồ sơ dự thầu.
Đại diện bên mời thầu và nhà thầu kiểm tra hồ sơ dự thầu.

Tin, ảnh: NHẬT LINH

.