6 tháng đầu năm toàn tỉnh làm mới hơn 36.000m đường bê tông nông thôn

Thứ Sáu, 14/07/2017, 10:17 (GMT+7)

BHG - Trong năm 2017, tỉnh ta phấn đấu hoàn thành 07 xã đạt chuẩn NTM gồm các xã: Đạo Đức, Phú Linh (Vị Xuyên); Tân Quang (Bắc Quang); Yên Hà, Tiên Yên (Quang Bình); Nậm Ty (Hoàng Su Phì) và Phú Lũng (Yên Minh) và để đạt được kế hoạch đề ra, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã có nhiều biện pháp, lãnh, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 700 đợt ra quân với trên 59.000 lượt người tham gia mở mới đường; tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 257.000m; làm mới 36.000m đường bê tông nông thôn.

Người dân xã  Sủng  Trà (Mèo Vạc) tích cực làm đường bê tông lên thôn.
Người dân xã Sủng Trà (Mèo Vạc) tích cực làm đường bê tông nông thôn.

Các ngành của tỉnh và các huyện, thành phố cũng đã làm tốt công tác truyên truyền các nội dung, kết quả triển khai chương trình xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác. Xây dựng và phát sóng 1.488 tin thời sự, chuyên trang, chuyên mục về chương trình NTM; tổ chức trên 74.000 buổi tuyên truyền tại các buổi họp chợ, họp thôn; tổ chức lắp đặt 511 pano tuyên truyền. Cùng với đó, các huyện đã chủ động bố trí lồng ghép các nguồn lực, triển khai Đề án hỗ trợ 1 triệu tấn xi-măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ đó, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như tổ chức phát động, duy trì thường xuyên chương trình hành động “Ngày thứ 7 vì NTM”; Tập huấn, đào tạo nghề được 67 lớp cho 2.470 lượt người; triển khai thực hiện được 248 mô hình phát triển kinh tế; xây dựng 75 phòng học; 13 Nhà văn hóa thôn; Nhân dân hiến trên 209.000m2 đất; đóng góp trên 100.000 nghìn ngày công lao động. Đến hết tháng 6.2017, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM…

Phi Anh

.