123
Nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách - Báo Hà Giang điện tử

Nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Thứ Ba, 13/06/2017, 06:40 (GMT+7)

BHG- Trong 5 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quang Bình đã tích cực lãnh, chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được thông báo, Ban đại diện HĐQT huyện giao kế hoạch tín dụng cho các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện; đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Một buổi giải ngân của Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình tại xã Vĩ Thượng.
Một buổi giải ngân của Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình tại xã Vĩ Thượng.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, cho biết: Tổng nguồn vốn tính đến 30.5.2017 là 243.404 triệu đồng, so với đầu năm tăng 18.300 triệu đồng, tỷ lệ tăng 7,5%; trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 237.337 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 97,5%/tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 6.070 triệu đồng, tăng 0 triệu đồng so với đầu năm; trong đó, huy động vốn của tổ chức, cá nhân là 2.952 triệu đồng, tăng 300 triệu đồng so đầu năm. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là 2.037 triệu đồng, giảm so với đầu năm 354 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 1.081 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,46 %/tổng nguồn vốn, giảm 204 triệu đồng so đầu năm.

Bằng nguồn vốn hiện có, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức triển khai cho vay với doanh số đạt 38.479 triệu đồng/1.325 lượt hộ vay vốn. Trong đó, tập trung chủ yếu ở một số chương trình, như: Cho vay hộ nghèo 18.090 triệu đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 10.285 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 5.734 triệu đồng, cho vay NS&VSMTNT 3.696 triệu đồng... Doanh số thu nợ 22.151 triệu đồng, trong đó thu nợ quá hạn là 96 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 235.232 triệu đồng/8.976 khách hàng, tăng so với đầu năm 16.265 triệu đồng, hoàn thành 99,6% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng cơ bản đảm bảo, tính đến 31.5 nợ quá hạn 712 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,30% tổng dư nợ (bằng tỷ lệ nợ quá hạn của toàn Chi nhánh), giảm 96 triệu đồng so với đầu năm, giảm chủ yếu ở một số chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh. Tổng số lãi tồn đọng chưa thu được của toàn huyện là 1.566 triệu đồng, tăng 558 triệu đồng so đầu năm, do huyện chưa trả lãi hỗ trợ theo Quyết định 352/QĐ-UBND. Tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 98%. (không bao gồm các chương trình ngắn hạn, HSSV, hộ nghèo về nhà ở, hộ vay theo Quyết định 352).

Khẳng định những kết quả đạt được trong hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban đại diện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bằng các giải pháp; vì thế, tăng trưởng dư nợ đạt 7,4%. Các xã đạt trên 100% kế hoạch về huy động tiền gửi tổ chức, dân cư, như: Thị trấn Yên Bình, xã Tiên Yên, Bằng Lang, Vĩ Thượng. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện còn phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV chủ động và tích cực phân tích, xử lý những món nợ vay đến hạn. Qua đó, đã đôn đốc, thu hồi và xử lý được 11.094 triệu đồng nợ đến hạn và 88 triệu đồng nợ quá hạn; giảm 120 triệu đồng nợ khoanh. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã tham mưu cho UBND huyện chuyển Ngân sách địa phương để ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho vay theo Chỉ thị 40/CT-TW với số tiền là 300 triệu đồng theo kế hoạch khoán.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, đó là: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao khoán, như: Thực hiện chỉ tiêu dư nợ, chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu nợ quá hạn, huy động tiền gửi,... thực hiện phân tích và thu hồi những món nợ đến hạn. Đối với các món vay Chương trình nước sạch, VSMT bị sai phân kỳ trả nợ, tiếp tục đôn đốc thu hồi hoặc tiến hành định lại kỳ hạn trả nợ. Cán bộ tín dụng nghiêm túc thực hiện quy trình gia hạn nợ, hoàn thiện hồ sơ gia hạn nợ chuyển bộ phận kế toán hạch toán trước ngày giao dịch tại xã ít nhất một ngày. Đôn đốc thành viên Ban đại diện HĐQT huyện thực hiện kiểm tra, giám sát tại các xã; thành lập tổ xuống các xã thực hiện họp Tổ TK&VV đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn và tiền gửi tiết kiệm. Thực hiện giao ban, giao dịch tại điểm giao dịch xã theo đúng quy định; Nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, đảm bảo đầy đủ thành phần, chất lượng buổi họp giao ban. Đối với hồ sơ cho vay cần kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ, rà soát đối tượng cho vay từng chương trình; kiểm tra đầy đủ trước khi trình ký duyệt. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt 100% kế hoạch Trung ương giao; giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,28%/ tổng dư nợ; giảm tỷ lệ nợ khoanh dưới 0,05%/tổng dư nợ; huy động tiền gửi đạt trên 60% kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV, nâng tỷ lệ tổ xếp loại tốt trên 90%, không có tổ yếu kém...

Hiến Chương

.