123
Họp bàn giải pháp tháo gỡ đối với các chương trình, dự án về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Họp bàn giải pháp tháo gỡ đối với các chương trình, dự án về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2017

Thứ Sáu, 16/06/2017, 11:22 (GMT+7)

BHG- Chiều 15.6, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 2 Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) để bàn các giải pháp tháo gỡ đối với các chương trình, dự án về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp.

Theo báo cáo của sở Nông nghiệp và PTNT, chỉ tiêu giao trồng rừng năm 2017 là 8.295 ha, trong đó trồng rừng mới 3.900 ha, trồng rừng sau khai thác 4.395 ha do nhân dân đầu tư; trồng cây phân tán 1.535 nghìn cây; chăm sóc rừng 2.507,4 ha; bảo vệ 375.327,3 ha rừng; khoanh nuôi 20.683 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ trồng và chăm sóc rừng theo kế hoạch giao gần 30 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm, các huyện đã trồng rừng được 5.499,8 ha, đạt 66,3 kế hoạch (KH); trồng cây phân tán 1.341,8 nghìn cây, đạt 87,4% KH; hoàn thành chăm sóc lần 1 cho 2.507,4 ha, đạt 100% KH; thực hiện bảo vệ rừng 375,5 nghìn ha, khoanh nuôi tái sinh 20,6 nghìn ha rừng; các huyện gieo ươm 18.220 nghìn cây giống, có thể cung cấp cây giống để trồng rừng theo KH đề ra.

Sau khi nghe các đơn vị đánh giá về tình hình khó khăn thực hiện đối với các chương trình, dự án về lĩnh vực lâm nghiệp cũng như đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chỉ đạo: Việc triển khai các chương trình, dự án về lĩnh vực lâm nghiệp trong năm 2017 đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Trên cơ sở khối lượng công việc triển khai, rà soát và xác định lại số vốn còn thiếu so với số vốn mà UBND tỉnh đã tạm ứng, qua đó thống nhất với sở KH&ĐT để báo cáo UBND tỉnh xử lý trước ngày 20.6. Giao cho sở KH&ĐT có báo cáo cụ thể về nguyên nhân, lý do và đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2017 trình UBND tỉnh trước ngày 25.6; căn cứ vào Nghị quyết số 09 - NQ/TU ngày 28.7.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và khả năng cân đối vốn để điều chỉnh lại các chỉ tiêu, kế hoạch về lĩnh vực lâm nghiệp cho giai đoạn 2018 - 2020…

TIẾN LÂM

.