Bắc Quang, tạo đà cho nông nghiệp "cất cánh"

Thứ Năm, 08/06/2017, 09:15 (GMT+7)

BHG - “Phát triển sản xuất hàng hóa (SXHH) đối với các sản phẩm chủ lực (SPCL) có thế mạnh” là một trong những quyết sách quan trọng của BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Và đây cũng là tiền đề để nông nghiệp huyện Bắc Quang “cất cánh” khi cả nước đẩy mạnh tái cấu trúc ngành nông nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững trong hội nhập ASEAN.

Bản ghi nhớ về Hợp tác ASEAN trong kế hoạch xúc tiến sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp, xác định: “Nông nghiệp và lâm nghiệp vẫn là những yếu tố quan trọng của nền kinh tế ASEAN với tác động đặc biệt ý nghĩa đến việc tăng thu nhập, giảm đói, nghèo...”. Thực tiễn chứng minh, hội nhập kinh tế ASEAN đã tạo cơ hội cho nền nông nghiệp nước ta thêm phát triển khi mang lại nhiều cơ hội và lợi ích thiết thực cho nông dân Việt Nam. Đó là việc trao đổi khoa học, kỹ thuật tiến bộ, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tự do mậu dịch và mở rộng thị trường xuất khẩu... Tuy vậy, thực tiễn hội nhập kinh tế ASEAN cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho nền nông nghiệp nước nhà, với yêu cầu cấp thiết: Phát triển nông nghiệp bền vững...

Người dân xã Vĩnh Hảo thu hoạch chè búp tươi.
Người dân xã Vĩnh Hảo thu hoạch chè búp tươi.

Từ thực tế trên, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã và đang nỗ lực tổ chức lại sản xuất cho nông dân; đẩy mạnh tái cấu trúc ngành Nông nghiệp theo chiều sâu, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tạo thế cạnh tranh trên thị trường, thông qua việc phát triển SXHH đối với các SPCL có thế mạnh của huyện. Từ đó, từng bước làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đóng góp tích cực vào dòng chảy chung của yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN.

Bắc Quang là huyện có nhiều lợi thế về phát triển nông, lâm nghiệp. Nhiều cây, con như: Cam, chè, lúa, ngô, lạc; trâu, bò, lợn,... đã trở thành SPCL trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Đặc biệt, tại nhiều xã, như: Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Hùng An, Việt Hồng, Vĩnh Phúc, Đồng Yên,... còn hình thành vùng sản xuất cam, chè, lạc, ngô, lúa hàng hóa tương đối tập trung, với tổng diện tích hàng nghìn ha, cho sản lượng hàng chục nghìn tấn/năm. Cùng với đó, huyện Bắc Quang cũng đẩy mạnh phát triển đàn gia súc. Do vậy, trung bình số trâu, bò xuất bán, giết mổ lên đến gần 490 tấn/năm; lợn thịt xuất chuồng đạt trên 4,3 nghìn tấn/năm, mang lại doanh thu không hề nhỏ cho người chăn nuôi...

Từ kết quả trên, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vùng, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và ổn định, một Nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang, mang tên “Phát triển SXHH đối với các SPCL có thế mạnh của huyện, giai đoạn 2016 – 2020” từng bước đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của cấp ủy: Phát triển SXHH đối với các SPCL có thế mạnh của huyện phải đi đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển sản phẩm, tổ chức lại sản xuất cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ chế biến và quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm – Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa nhấn mạnh.

 Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, huyện Bắc Quang đặt mục tiêu mở rộng quy mô SXHH tập trung đối với các SPCL của huyện. Trong đó, phát triển 2.456 ha cây cam/8 xã trọng điểm, 4.060 ha chè/9 xã, phát triển 1.950 ha lạc/4 xã trọng điểm; trồng mới 5.570 ha rừng tại 15 xã có điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển rừng bền vững. Đồng thời, nâng tổng đàn lợn/9 xã với quy mô 76.776 con; phát triển đàn trâu/12 xã đạt 15.691 con... Đi đôi với mở rộng quy mô sản xuất, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Trong đó, phấn đấu trên 80% diện tích cam, chè được sản xuất theo quy trình VietGAP; 50% hộ chăn nuôi lợn đạt vệ sinh và an toàn thực phẩm; 60% diện tích rừng được trồng bằng giống tốt. Đồng thời, nỗ lực thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các SPCL của huyện theo hướng liên doanh, liên kết và gắn kết “4 nhà” trong từng sản phẩm... Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, từ công tác: Quy hoạch, kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, thú y, đào tạo nghề, tổ chức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đến giải pháp về chính sách, tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trên cơ sở đó, tập trung phát triển SXHH đối với các SPCL có thế mạnh của huyện, gắn với đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tăng cường hình thức “đầu tư - thu hồi” giảm dần việc hỗ trợ trực tiếp, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thu Phương

.