123
Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Báo Hà Giang điện tử

Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần cấp thoát nước

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:17 (GMT+7)

BHG - Ngày 20.4, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số cơ quan và hơn 50 cổ đông của Công ty...

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Hà Giang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ tháng 2.2015. Đến tháng 11.2016 Công ty tiến hành bàn giao 2 Chi nhánh cấp thoát nước tại 2 huyện Quản Bạ và Yên Minh về UBND huyện quản lý. Sau 2 năm chuyển đổi, từ chỗ thường xuyên thua lỗ, đến nay Công ty đã hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với năm trước và so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Doanh thu năm 2016 đạt 25,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 800 triệu đồng, đảm bảo lương bình quân gần 6,6 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cổ tức 6,5%. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục mở rộng mạng đường ống cấp nước, phát triển khác hàng mới, phấn đấu đáp ứng 85 – 90% nhân dân trên địa bàn nội thị có nước sạch sử dụng; đảm bảo đủ việc làm nâng cao đời sống cho người lao động trong công ty…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn văn Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả Công ty đạt được trong thời gian qua; đồng thời định hướng một số nội dung hoạt động của Công ty trong thời gian tới: Công ty Cổ phần cấp thoát nước cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp theo luật mới hiện hành; lấy đoàn kết nội bộ làm trọng tâm, trên tinh thần nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tối đa lợi thế riêng của ngành để có thể đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; cập nhật kịp thời các chế độ chính sách để có thể tận dụng mọi chính sách hỗ trợ cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Công ty cần đẩy nhanh việc thực hiện giảm vốn của Công ty do bàn giao tài sản của 2 Chi nhánh cho huyện Yên Minh và Quản Bạ, theo đúng các bước tại nội dung Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp nhà nước tỉnh đã hướng dẫn.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.