123
Quang Bình phát huy hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện - Báo Hà Giang điện tử

Quang Bình phát huy hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Thứ Tư, 01/03/2017, 08:53 (GMT+7)

BHG - Thực hiện quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH); trong năm qua, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên trong HĐQT, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Một buổi giải ngân của Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình tại xã Hương Sơn những ngày đầu năm 2017.
Một buổi giải ngân của Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình tại xã Hương Sơn những ngày đầu năm 2017.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình cho biết: Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm qua, 11 thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thuộc các ban, ngành của huyện thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng tại 15/15 xã, thị trấn, với kết quả kiểm tra được 19 lượt xã, thị trấn/79 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)/116 lượt hộ vay, với số tiền là 3.690 triệu đồng. Đối với 15 thành viên Ban đại diện HĐQT là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 15 xã, thị trấn; với kết quả 42 lượt xã/66 lượt Tổ TK&VV/105 lượt hộ vay, với số tiền là 2.884 triệu đồng. Nội dung kiểm tra, giám sát của các thành viên tập trung vào việc giám sát việc thực hiện triển khai các hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, hiệu quả hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn; việc triển khai các quy định về hoạt động của các Tổ TK&VV, rà soát bổ sung, phê duyệt danh sách đối tượng vay vốn; kết quả tổ chức thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trên địa bàn, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội từ tín dụng chính sách. Các thành viên Ban đại diện đã tích cực kiểm tra trực tiếp tại các thôn, Tổ TK&VV và hộ vay để đánh giá hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn và tác động của nguồn vốn đến hộ vay, đồng thời thành lập các đoàn công tác phối hợp với Tổ đôn đốc nợ khó đòi cấp xã của các xã có chất lượng tín dụng xấu để xử lý các tồn tại từ cơ sở. Một số thành viên Ban đại diện huyện tích cực tham gia kiểm tra, giám sát đối với địa bàn được phân công phụ trách làm cho chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn một số xã được nâng lên như: Thị trấn Yên Bình, xã Tân Nam, Bằng Lang, Xuân Minh, Tiên Nguyên...

Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong năm qua, doanh số cho vay đạt 78.243 triệu đồng/2923 lượt hộ vay vốn; trong đo, tập trung cho vay ở một số chương trình, như: Cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo, cho vay nước sạch, giải quyết việc làm. Doanh số thu nợ đạt 47.652 triệu đồng, chiếm 60,9% doanh số cho vay; tổng dư nợ đến 31.12.2016 đạt 218.967 triệu đồng, tăng trưởng đạt 16,2%, hoàn thành kế hoạch giải ngân, trong đó có một số xã có tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cao như: Thị trấn Yên Bình, xã Tân Bắc, Yên Hà, Bằng Lang. Qua đánh giá của Ban đại diện HĐQT của huyện cho thấy, nhìn chung chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm so với đầu năm; tổng nợ xấu chiếm 0,5%/tổng dư nợ.

Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, kế hoạch tài chính năm 2017 của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; ngay từ đầu năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện giao nhiệm vụ thực hiện phải thu các chỉ tiêu đối với các xã, thị trấn, hội, đoàn thể các cấp cụ thể: Đối với chỉ tiêu thu nợ quá hạn, thực hiện thu nợ quá hạn là 380 triệu đồng trở lên (tức giảm nợ so với thời điểm 31.12.2016 từ 808 triệu đồng xuống 428 triệu đồng, chiếm 0,2 tổng dư nợ); đối với chỉ tiêu thu nợ đến hạn, thực hiện thu nợ đến hạn là 38.262 triệu đồng, tức thực hiện thu 100% nợ đến hạn trong năm 2017; chỉ tiêu thu lãi 12 tháng, thực hiện từ 18.492 triệu đồng trở lên, phấn đấu tăng thu đạt từ 100% trở lên; chỉ tiêu huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV thực hiện thu từ 1.447 triệu đồng trở lên (tức tăng từ 2.391 triệu đồng lên 3.838 triệu đồng). Trên cơ sở các chỉ tiêu cụ thể căn cứ vào kế hoạch Ban đại diện HĐQT của huyện chỉ đạo và yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức Hội, đoàn thể các cấp, Tổ TK&VV tiến hành họp đánh giá phân tích từng nguyên nhân, từng trường hợp đang dư nợ đến hạn trong năm 2017, nợ quá hạn, lãi tồn đọng để đưa ra biện pháp thu hồi, đồng thời UBND cấp xã chỉ đạo Tổ thu hồi nợ khó đòi cấp xã phối hợp cùng Ngân hàng CSXH huyện, các đơn vị liên quan tìm mọi giải pháp để xử lý dứt điểm đối với các món nợ quá hạn, lãi tồn đọng có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ỳ...

Bài, ảnh: Hiến Chương

.