Lễ ký kết thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Bảy, 18/03/2017, 14:37 (GMT+7)

BHG- Chiều 17.3, Ngân hàng No&PTNT - Agribank Hà Giang đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn với Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và Hội Nông Dân tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, thường trực UBND, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Ngân hàng No&PTNT 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Agribank Hà Giang và Hội LHPN, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh.
Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Agribank Hà Giang và Hội LHPN, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank Hà Giang, Hội LHPN, Tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh đã cùng ký kết thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo những nội dung đã được ký kết, các bên cùng xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua khen thưởng. Việc tổ chức ký kết thỏa thuận lần này sẽ giúp các hội viên Hội LHPN, đoàn viên, thanh niên và Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh tiếp cận được các chính sách, nguồn vốn ưu đãi, tích cực góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu từ những nội dung được ký kết này, Agribank Hà Giang và cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp cho người dân tích cực, chủ động thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất, áp dụng tiến bộ KHKT, từng bước hình thành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với các loại cây, con có thế mạnh; thực hiện tốt các giải pháp mở rộng hình thức, gắn liền với đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng; kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả việc cho vay tín dụng đen tại cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng để người dân hiểu và dễ dàng tiếp cận; đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng thời, các cấp, các ngành cần cùng vào cuộc để tiếp sức cho khởi nghiệp, khuyến khích người dân, nhất là đoàn viên thanh niên, phụ nữ và nông dân mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

YẾN VŨ

.