123
253 tổ chức, cá nhân được hoàn thuế với số tiền trên 206 tỷ đồng - Báo Hà Giang điện tử

253 tổ chức, cá nhân được hoàn thuế với số tiền trên 206 tỷ đồng

Thứ Tư, 01/03/2017, 10:41 (GMT+7)

BHG - Trong năm vừa qua, ngành Thuế tỉnh đã tiếp nhận 260 lượt hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn thuế với số tiền gần 257 tỷ đồng. Trong đó, có 32 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), số tiền đề nghị trên 253 tỷ đồng; 228 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các trường hợp khác, số tiền đề nghị trên 4,4 tỷ đồng. Đến nay, ngành Thuế đã xử lý xong toàn bộ hồ sơ, trong đó có 6 hồ sơ không thuộc trường hợp được hoàn thuế, số tiền không được hoàn trên 36 tỷ đồng; đã hoàn thuế cho 253 hồ sơ đủ điều kiện với số tiền trên 206 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT với 25 hồ sơ, số tiền hoàn thuế trên 202 tỷ đồng…

Công tác hoàn thuế là một khâu quan trọng trong quản lý thuế, việc giải quyết hoàn thuế đối với người nộp thuế phản ánh quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo sự đóng góp công bằng của người nộp thuế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý hoàn thuế, Cục Thuế tỉnh đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các chính sách pháp luật về thuế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển.

                                                                        Thiên Thanh    

.