Huyện Bắc Quang chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX

Thứ Hai, 20/02/2017, 17:17 (GMT+7)

BHG - Đổi mới mô hình hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện  Bắc Quang trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết, vì thế trong quá trình hoạt động của mình, thời gian qua Ban đại diện Liên minh HTX huyện đã tập trung triển khai phổ biến nội dung của Luật HTX đến tất cả các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các chương trình, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Trên địa bàn huyện Bắc Quang ngày càng có nhiều mô hình sản xuất tập thể.
Trên địa bàn huyện Bắc Quang ngày càng có nhiều mô hình sản xuất tập thể.

Hiện trên địa bàn huyện Bắc Quang hiện có 38 HTX đang hoạt động, thu hút 350 thành viên và 300 lao động có việc và thu nhập ổn định. Trong  đó 10 HTX dịch vụ nông nghiệp, thương mại dịch vụ 21, giao thông vận tải 04, tiểu thủ công nghiệp 02, quỹ tín dụng nhân dân là 01. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp đã thể hiện vai trò là cầu nối  trong việc tiếp thu, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu triển khai liên kết sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo nhiều khâu dịch vụ đầu vào mà từng hộ dân không làm được hoặc làm không hiệu quả, các khâu dịch vụ HTX làm mang tính chất phục vụ thành viên, không vì mục tiêu lợi nhuận như dịch vụ làm đất, thu hoạch, thủy lợi, dịch vụ giống cây trồng vật nuôi, vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật, bảo vệ sản xuất bước đầu đem lại hiệu quả cho thành viên HTX. Đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm đa số, mô hình hoạt động kinh doanh đa ngành nghề từ việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gia công cơ khí, dịch vụ vận tải cho đến việc khai thác vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng, kinh doanh thương mại tổng hợp... các HTX này có số vốn góp từ 16 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng/thành viên, thu nhập bình quân của thành viên HTX từ 3 triệu đến 6 triệu đồng/tháng, với phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với kinh tế hộ theo hình thức dịch vụ hỗ trợ, giải quyết được nhiều việc làm, kinh doanh có hiệu quả, thu hút số đông lao động, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động điển hình như HTX kinh doanh vật liệu xây dựng Việt Hưng, HTX cơ khí tổng hợp Anh Tuý, HTX Duy Biên, HTX kinh doanh dịch vụ và đại lý xăng dầu, HTX Phú Giang, HTX sản xuất và dịch vụ Quang Sơn. Ngoài các loại hình HTX trên, mô hình Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động cũng rất hiệu quả dưới sự quản lý của Ngân hàng nhà nước, với nguồn vốn hoạt động trên 64,5 tỷ đồng, đến nay quỹ đã thu hút được 1.476 thành viên tham gia, huy động vốn đạt trên 58,3 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 47 tỷ đồng.

Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trên địa bàn, ngoài việc chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ việc thành lập mới Hợp tác xã theo Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND tỉnh cho 2 Hợp tác xã, với số tiền 60.000.000đ, các đồng chí lãnh đạo thường trực UBND huyện cũng đã giành nhiều thời gian để kiểm tra sâu sát cơ sở và uốn nắn kịp thời những thiếu sót, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các HTX, đồng thời tạo điều kiện cho các HTX có nhu cầu vay vốn mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh bằng nguồn vồn vay đầu tư có thu hồi. Tăng cường sự liên kết các HTX với nhau, các HTX với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo sự chuyển biến tích cực trong KTTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên và cộng đồng dân cư.

Để các HTX trên địa bàn huyện Bắc Quang tiếp tục hoạt động có hiệu quả, Ban đại diện Liên minh HTX huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chủ động rà soát, đánh giá chất lượng củng cố lại quy mô hoạt động của HTX đúng với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể theo Luật HTX năm 2012, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nâng cao khả năng tổ chức, điều hành, hoạt động kinh doanh cho các HTX, làm tốt công tác xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các hợp tác xã, tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ hợp tác, HTX phát triển cả về chất và lượng. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để HTX được tiếp cận với các chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện nhằm tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh giúp các HTX tăng cường tính tự chủ, nâng cao vai trò, năng lực cạnh tranh, phát huy tối đa sức mạnh của khu vực kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện trong điều kiện kinh tế thị trường góp phần vào sự ổn định kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đức Cường

.