123
Lấy ý kiến tham gia xây dựng bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020 - Báo Hà Giang điện tử

Lấy ý kiến tham gia xây dựng bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020

Thứ Sáu, 20/01/2017, 17:08 (GMT+7)

BHG - Chiều 20.1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các ngành về xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.
Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020 được phân làm 2 nhóm cụ thể. Thứ nhất, nhóm tiêu chí do T.Ư quy định bao gồm các tiêu chí: 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 (được gọi là nhóm tiêu chí cứng). Thứ 2, nhóm tiêu chí giao cho địa phương xây dựng chỉ tiêu dựa trên cơ sở điều kiện phát triển KT – XH của từng nhóm xã cụ thể gồm các tiêu chí 02, 03, 06, 07, 08 và 17 (đây được gọi là nhóm tiêu chí mềm). Với nhóm tiêu chí cứng, một số ngành đề xuất: Với tiêu chí số 10 (thu nhập), cục Thống kê tỉnh xây dựng ≥ 36 triệu đồng/người/năm bằng với quy định của T.Ư và đề xuất được tính toán xác định cụ thể cho các năm trong giai đoạn 2016 – 2020 và chỉ thực hiện chung không phân biệt các vùng trong tỉnh; tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và đào tạo đề xuất xây dựng 2 chỉ tiêu trong tiêu chí này cao hơn 5% so với T.Ư đối với các xã không thuộc vùng 135; tiêu chí số 15 (y tế), Sở Y tế đề xuất cao hơn so với yêu cầu của T.Ư như tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với các xã vùng 135 cao hơn T.Ư 13,2%...; tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm), Sở Tài nguyên – Môi trường đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu giữa các xã vùng 135 và các xã không phải 135. Ngoài ra, Văn phòng điều phối Chương trình MTTQ xây dựng nông thôn mới tỉnh đề xuất: Đối với các tiêu chí do T.Ư quy định, đề nghị tỉnh đưa về một mức chung, không phân biệt các vùng trong tỉnh. Đối với một số tiêu chí như tiêu chí về quốc phòng - an ninh tỉnh nên giao cụ thể cho một đơn vị là công an hay quân sự chủ trì đánh giá…

Ngoài các đề xuất điều chỉnh, cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với quy định chỉ tiêu theo vùng Trung du và miền núi phía Bắc mà T.Ư quy định, ban hành. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, một số tiêu chí, quy định của T.Ư và các Bộ, ngành có sự khác nhau; 18/19 tiêu chí (trừ tiêu chí thu nhập) được quy định áp dụng cứng chỉ tiêu trong cả giai đoạn 2016 – 2020 nên sẽ khó khăn trong quá trình tham gia đề xuất và triển khai thực hiện…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.