Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh Vietinbank chi nhánh Hà Giang năm 2017

Chủ Nhật, 15/01/2017, 16:49 (GMT+7)

BHG - Ngày 15.1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (VietinBank) Chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Lãnh đạo VietinBank Chi nhánh Hà Giang trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của ngân hàng năm 2016.
Lãnh đạo VietinBank Chi nhánh Hà Giang trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ngân hàng năm 2016.

Năm 2016, VietinBank Chi nhánh Hà Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, bám sát tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trung hạn của VietinBank, tư duy kinh doanh ở các phân khúc khách hành có sự chuyển biến rõ rệt; các biện pháp kinh doanh đổi mới theo hướng thiết thực, tận dụng các cơ hội thị trường và thế mạnh của địa bàn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh mạnh mẽ và bền vững ngay từ những ngày đầu năm. Đổi mới, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành hoạt động. Bám sát và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Ngân hàng Công thương Việt Nam nhằm tăng trưởng thị phần, phát triển quy mô, bảo đảm chất lượng và nâng cao hình ảnh, thương hiệu VietinBank. Tích cực nâng cao công tác quản trị rủi ro, phát hiện, chỉnh sửa kịp thời lỗi phát sinh không để tổn thất cho hoạt động của Chi nhánh. Do vậy VietinBankc chi nhánh Hà Giang tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, cơ cấu nguồn vốn ngày càng đa dạng hóa. Tính đến 31.12.2016, tổng nguồn vốn  huy động của Chi nhánh đạt hơn 1.767 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, đạt 117% kế hoạch. Nguồn vốn bình quân đạt 1.413 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động khách hàng cá nhân  đạt hơn 1.243 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Nguồn vốn khách hàng tổ chức đạt trên 294 tỷ đồng; nguồn vốn khác đạt 230 tỷ đồng. Tuy vậy,  trong năm 2016 nguồn lực đầu tư cho phát triển dịch vụ ngân hàng thanh toán còn hạn chế; năng suất, chất lượng hoạt động của các phòng giao dịch còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ chưa phát huy hiệu quả...

Bước sang năm 2017, VietinBank Chi nhánh Hà Giang, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh liên tục, mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường trên cơ sở kiểm soát tốt về chất lượng tăng trưởng và đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Phấn đấu dự nợ cho vay là 2.843 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 32%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%; Nguồn vốn huy động đạt 2.130 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 20,5%.

Tại hội nghị, VietinBak Chi nhánh Hà Giang đã trao phần thưởng và Giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của ngân hàng năm 2016.

Tin, ảnh: Văn Quân

.