123
Thẩm định, xét công nhận xã Đồng Yên (Bắc Quang) và xã Bằng Lang (Quang Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 - Báo Hà Giang điện tử

Thẩm định, xét công nhận xã Đồng Yên (Bắc Quang) và xã Bằng Lang (Quang Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Thứ Hai, 28/11/2016, 16:47 (GMT+7)

BHG - Chiều 28.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Thẩm định, xét công nhận xã Đồng Yên (Bắc Quang) và xã Bằng Lang (Quang Bình) đạt chuẩn NTM năm 2016. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định; Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh; Thường trực BCĐ Chương trình xây dựng NTM huyện Bắc Quang, Quang Bình và xã Đồng Yên, Bằng Lang.

Sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Đồng Yên đã huy động tổng nguồn vốn cho xây dựng NTM trên 29.380 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước là 23.407 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp 5.974 triệu đồng. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người nâng từ 17 triệu đồng/người/năm 2011 lên 25,1 triệu đồng/người/năm (tính đến tháng 8.2016); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%; 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tống hóa, 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa (trong đó có 60% đã được cứng hóa); 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn; kiên cố hóa được 23,6km kênh mương, đạt 56,3% tổng số kênh mương…

Lãnh đạo huyện Quang Bình làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo tình hình sử dụng nguồn lực xây dựng NTM được Hội đồng thẩm định yêu cầu.
Lãnh đạo huyện Quang Bình làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo tình hình sử dụng nguồn lực xây dựng NTM được Hội đồng thẩm định yêu cầu.

Với xã Bằng Lang, thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2016, xã đã huy động trên 30.000 ngày công tham gia xây dựng NTM, vận động nhân dân hiến trên 15.000m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng. Đã có 12km đường giao thông được mở mở, cứng hóa 52 km đường giao thông bê tông các loại; nâng cấp, sửa chữa trên 10km kênh mương; xây mới 10 nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,85 triệu đồng… Tổng kinh phí huy động thực hiện NTM của xã là trên 37.822 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 24.100 triệu đồng; nhân dân đóng góp trên 10.200 triệu đồng; doanh nghiệp đóng góp 3.500 triệu đồng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thẳng thắn yêu cầu lãnh đạo xã Đồng Yên và huyện Bắc Quang; xã Bằng Lang, huyện Quang Bình làm rõ một số số liệu chưa đồng nhất giữa Quy hoạch và thực hiện các tiêu chí NTM. Đồng thời đóng góp ý kiến giải quyết những vướng mắc trong giải quyết nợ đọng xây dựng NTM và nâng cao các tiêu chí NTM trong thời gian tới cho xã đồng Yên và huyện Bắc Quang. Đồng thời bỏ phiếu nhất trí 100% (26/26 thành viên) đồng tình xã Đồng Yên và xã Bằng Lang đạt chuẩn NTM năm 2016.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao quá trình xây dựng NTM của xã Đồng Yên và xã Bằng Lang. Xã Đồng Yên là xã đạt chuẩn NTM có thu nhập cao nhất từ trước đến nay. Xã Bằng Lang hoàn thành NTM mà không nằm trong những xã đăng ký hoàn thành trong năm 2016 và 2017, đây là một nỗ lực rất lớn của xã, huyện. Căn cứ kết quả thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh hoàn tất các thủ tục cho xã Đồng Yên và Bằng Lang trình Chủ tịch UBND tỉnh sớm ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Giao Sở Nội vụ chủ trì cùng huyện Bắc Quang, Quang Bình và các sở, ngành tiến hành các thủ tục làm công tác thi đua khen thưởng cho các các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM của các xã chuẩn bị công bố đạt chuẩn. Giao huyện Bắc Quang, xã Đồng Yên; xã Bằng Lang, huyện Quang Bình bổ xung báo cáo giải trình nợ đọng xây dựng NTM, tách riêng số nợ do xây dựng cơ bản trước khi xây dựng NTM, số nợ trong quá trình xây dựng NTM và giải pháp trả nợ trong thời gian tới; sau khi có Quyết định, tổ chức Lễ công nhận đơn giản, tiết kiệm, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân. Huyện Bắc Quang và Quang Bình chỉ đạo xã Đồng Yên và Bằng Lang, xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM, để đến năm 2020, 2 xã sẽ trở thành xã điển hình trong xây dựng NTM; tổ chức rà soát quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp với kết quả thẩm định...

            Tin, ảnh: Lương Hà

.