Vị Xuyên đẩy mạnh "dồn điền - đổi thửa"

Thứ Ba, 05/04/2016, 08:58 (GMT+7)

BHG- “...Thôn Minh Thành, xã Trung Thành (Vị Xuyên) thời gian này sôi động, ngập tràn tinh thần chung sức, đồng lòng. Nhà, nhà đồng thuận, người, người đồng tâm thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa. Mừng lắm, bởi những cái lợi của việc làm này rất hợp với lòng dân”. Đó là tâm sự của bác Trần Mạnh Hưng, xã viên HTX sản xuất Nông, lâm nghiệp và dịch vụ Minh Thành tại Lễ ra quân dồn điền, đổi thửa.

Thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh; huyện Vị Xuyên đã tích cực triển khai những năm qua và bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và lợi ích của việc dồn điền đổi thửa nên người dân rất tích cực hưởng ứng, tham gia. Hiện nay, huyện Vị Xuyên đã triển khai tại 2 xã Việt lâm và Trung Thành.

Với mục đích của chương trình đề ra nhằm tạo cho người nông dân tích tụ ruộng đất của từng gia đình quy tụ lại thành từng lô, khu, từng khoảnh, đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu tư sản xuất, dễ dàng hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sử dụng các loại phương tiện cơ giới hóa vào hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách đồng bộ và thuận lợi hơn trong việc thực hiện “5 cùng” trên cùng thửa ruộng như: Cùng giống, cùng gieo cấy, cùng kỹ thuật, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch; nâng cao chất lượng tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường. Góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xã viên HTX sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ Minh Thành, xã Việt Lâm (Vị Xuyên) hưởng ứng chủ trương dồn điền, đổi thửa tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.
Xã viên HTX sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ Minh Thành, xã Việt Lâm (Vị Xuyên) hưởng ứng chủ trương dồn điền, đổi thửa tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

Theo đồng chí Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: “Với mục đích khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, bờ thửa nhỏ, kênh mương tưới tiêu chưa hợp lý, gây trở ngại cho việc đưa cơ giới, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, vì vậy, từ năm 2014, huyện Vị Xuyên đã thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa tại thôn Chung, xã Việt Lâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện hỗ trợ xi măng, nhân dân cùng các đoàn thể đóng góp công lao động... Để chương trình triển khai có hiệu quả, ngay sau khi có chủ trương, trước đây là xã Việt Lâm và nay xã Trung Thành đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động nhân dân có đất ruộng nằm trong khu vực dồn điền, đổi thửa nhận thức rõ lợi ích, hiệu quả của công tác dồn điền, đổi thửa.

Qua rà soát khi chưa dồn điền, đổi thửa, diện tích gần 4.000 m2 với 128 thửa, đến khi quy hoạch lại đồn điền, đổi thửa còn 6 thửa, giảm 122 thửa. Số diện tích tăng thêm sau khi bỏ bờ là gần 2.000 m2. Những con đường giao thông nội đồng lầy lội mỗi khi mưa gió trước đây, nay đã được nâng cấp, máy móc vào đến tận ruộng. Người nông dân Trung Thành phấn khởi với cách làm mới để góp phần làm giàu kinh tế gia đình. Xã viên Trần Đức Thuận vui vẻ cho biết: “Trước đây gia đình anh có 3 thửa ruộng nằm phân tán trên cánh đồng. Mỗi khi vào vụ sản xuất, chỉ riêng việc vận chuyển phân đi bón lót, phun thuốc trừ sâu cũng mệt chứ chưa nói đến đến những khó khăn trong quy trình thâm canh, theo dõi sâu bệnh và thu hoạch. Còn bây giờ, từng ấy diện tích được dồn lại một nơi nên rất thuận lợi cho sản xuất...”. Qua thực tế cho thấy: Sau dồn điền - đổi thửa, người dân cùng chăm sóc, kiểm soát được sâu, dịch bệnh nên năng suất, chất lượng được nâng lên, sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa tập trung, có uy tín chất lượng, dần tạo được thương hiệu, dễ tiêu thụ trên thị trường, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững...”.

Đến thời điểm này, xã Trung Thành là địa phương thứ 2 sau xã Việt Lâm của huyện Vị Xuyên đã triển khai công tác dồn điền - đổi thửa. Qua việc triển khai giúp cho nhân dân thuận lợi hơn trong việc canh tác, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất. Từ việc triển khai công tác dồn điền, đổi thửa được huyện Vị Xuyên tích cực triển khai sẽ là điều kiện thuận lợi để nhân rộng mô hình này, đồng thời giúp cho bà con nhân dân trong việc thuận lợi đầu tư, chăm sóc, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

Đặc biệt hơn, để công tác dồn điền - đổi thửa thực sự phát huy hiệu quả, sau khi học tập kinh nghiệp tại xã Việt Lâm, cấp ủy, chính quyền xã Trung Thành đã triển khai thành lập HTX toàn thôn và nhanh chóng đi vào hoạt động với tên gọi HTX sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ thôn Minh Thành do ông Nguyễn Mạnh Huỳnh giữ chức vụ Giám đốc HTX. Với những kiến thức được trau dồi qua thực tế, Giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh cho biết: “...Sau khi dồn điền - đổi thửa, diện tích đất nông nghiệp của toàn thôn sẽ được quản lý trên bản đồ và những cột mốc bê-tông phù hợp. Ngay sau khi hoàn thành việc dồn thửa, phương án sản xuất sẽ được triển khai thực hiện ngay bằng việc trồng cây ăn quả lâu năm, như: Cam, bưởi da xanh và trong những năm đầu, HTX sẽ triển khai cho xã viên trồng xen các loại cây hàng năm hoặc cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, đảm bảo nguồn thu nhập cho xã viên. Ngoài việc, phát triển cây ăn quả trên 45.000 m2 sau khi dồn thửa, chủ trương của HTX tiếp tục chuyển đổi trên 3 ha đất chua, trũng sang làm ao nuôi thủy sản trong thời gian tới...”.

PHI ANH

.