Thông báo đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thứ Ba, 05/04/2016, 16:25 (GMT+7)
THÔNG BÁO
 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang thông báo: Kể từ ngày 10/04/2016, Phòng Đăng ký kinh doanh triển khai chương trình Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Do đó, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không cần phải trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.
 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy được quy định cụ thể tại điều 36, 37, 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
 
Thủ tục cần thiết trong Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bao gồm:
 
- Các giấy tờ theo quy định như nộp bằng bản giấy và được chuyển sang văn bản điện tử. 
- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh tại cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.
- Đăng ký sử dụng thẻ ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử để thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến. 
Các bước đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử gồm có: 5 bước chính:
 
Bước 1: Tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (Truy cập địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn để tạo tài khoản). 
Bước 2: Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Bước 3: Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Bước 4: Ký số/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
Bước 5: Thanh toán điện tử lệ phí đăng ký kinh doanh
 
 
Quy trình kê khai hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp được thực hiện như sau:
 
1. Nhập các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nhập thông tin thông qua các khối dữ liệu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp sẽ có các khối thông tin khác nhau.
 
image001.png
image001.png
 
Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các thông tin giống như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường.
 
2. Kiểm tra thông tin hồ sơ
 
Sau khi nhập xong thông tin cần kiểm tra lại hồ sơ trên hệ thống, hệ thống sẽ báo lỗi nếu thông tin đã nhập chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.
 

 

 Doanh nghiệp kiểm tra thông tin bằng cách nhấn nút [kiểm tra thông tin] trên hệ thống.

 

 
3. Tải tài liệu đính kèm: Tài liệu đính kèm được scan, có đầy đủ chữ ký như hồ sơ nộp bằng bản giấy.
 
4. Chỉ định người ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ.
 
- Người nộp hồ sơ gán tên người ký hồ sơ lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người ký phải sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
- Chuẩn bị hồ sơ là bước cuối cùng để hoàn thành việc kê khai thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 

 

 
Nếu hồ sơ đã đầy đủ thông tin theo quy định, nhập “chuỗi ký xác nhận” và ấn nút “Xác nhận” để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ.
 
Thông tin chi tiết quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và quy trình chi tiết được đăng tải trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang http://skhdt.hagiang.gov.vn. 
 
Mọi thông tin, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0983825006 để được hướng dẫn, giải đáp.
.