Quản Bạ nhiều khó khăn trong chuyển đổi theoLuật Hợp tác xã năm 2012

Thứ Năm, 21/04/2016, 07:58 (GMT+7)

BHG- Luật Hợp tác xã (HTX) (sửa đổi) năm 2012 có hiệu lực thi hành từ 1.7.2013. Hướng dẫn thi hành Luật HTX mới yêu cầu các HTX phải chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành. Sau hơn 2 năm thực hiện việc chuyển đổi HTX trên địa bàn huyện Quản Bạ bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhiều mô hình HTX kiểu mới đã được hình thành, thay thế các mô hình HTX kiểu cũ. Tuy nhiên, nhiều HTX kiểu cũ vẫn còn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi; một số HTX đã chuyển đổi thì hoạt động vẫn chưa đảm bảo đúng luật, dẫn đến khó khăn trong hoạt động sản xuất.

Các thành viên HTX Cộng đồng Nặm Đăm (Quản Bạ) tích cực gieo trồng các loại cây dược liệu phục vụ cho hoạt động của HTX.
Các thành viên HTX Cộng đồng Nặm Đăm (Quản Bạ) tích cực gieo trồng các loại cây dược liệu phục vụ cho hoạt động của HTX.

Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, UBND huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các HTX trên địa bàn huyện về trình tự, thủ tục chuyển đổi HTX theo luật mới. Hiện nay, tổng số HTX trên địa bàn huyện có 49 HTX, trong đó còn 21 HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 10 HTX hoạt động cầm chừng, 18 HTX đã dừng hoạt động. Trong tổng số 49 HTX thì chỉ có 12 HTX hoạt động theo Luật HTX mới, trong đó có 8 HTX thành lập mới và 4 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Như vậy, sau hơn 2 năm thực hiện việc chuyển đổi HTX ở Quản Bạ diễn ra với tốc độ khá chậm và phải đối mặt với những khó khăn, vướng mắc nhất định.

Khó khăn đầu tiên trong việc chuyển đổi HTX chính là năng lực quản lý, điều hành của bộ máy quản lý của HTX còn nhiều hạn chế. Việc xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho các xã viên còn rất khó khăn. Tiếp đó, các HTX còn thiếu chủ động trong việc nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, các thủ tục để chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Hầu hết các HTX chưa nhận thấy điều quan trọng giữa Luật mới và cũ có gì khác nhau, có hiệu quả như thế nào so với trước đây. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến về HTX kiểu mới tới các địa phương, xã viên còn hạn chế, dẫn đến nhiều cán bộ HTX chưa hiểu đúng bản chất của HTX kiểu mới; công tác tổ chức quản lý Nhà nước về HTX còn nhiều bất cập, chưa theo kịp nhu cầu đổi mới; các xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đúng mức trong công tác chuyển đổi Luật HTX theo Luật HTX năm 2012.Đến thực tế tại HTX Cộng đồng Nặm Đăm, HTX đầu tiên trên địa bàn huyện được thành lập theo Luật HTX năm 2012. HTX thành lập trên cơ sở sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên và được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh về các hoạt động trồng trọt, sản xuất, chế biến các loại dược liệu, đồng thời khai thác một cách bền vững một số loại dược liệu sẵn có trong tự nhiên và kinh doanh các dịch vụ tổng hợp như: Tắm lá thuốc, xông hơi, dịch vụ lưu trú, điều hành tua du lịch... Hiện nay, bộ máy quản lý HTX đã được kiện toàn gồm Hội đồng quản trị và 29 thành viên.

Anh Lý Tà Dèn, Giám đốc HTX Cộng đồng Nặm Đăm chia sẻ: Có nhiều điều kiện thuận lợi như thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với phát triển cây dược liệu nên HTX đã xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là các hoạt động trồng trọt, sản xuất và chế biến dược liệu. Theo Luật HTX mới, hoạt động của HTX có nhiều chuyển biến tích cực hơn; các thành viên trong HTX có trách nhiệm hơn, tích cực tham gia các hoạt động của HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2015, doanh thu của HTX đạt trên 300 triệu đồng, anh Lý Tà Dèn cho biết thêm định hướng sản xuất trong thời gian tới của HTX là tiếp tục đầu tư, mở rộng các hoạt động như: thu, hái, trồng và chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu; các hoạt động dịch vụ du lịch như: Tắm lá thuốc, dịch vụ du lịch cộng đồng...

Có thể nói, Luật HTX (sửa đổi) năm 2012 được ban hành đã tạo nhiều tiền đề thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể; đổi mới hoạt động và tổ chức HTX, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho các thành viên trong HTX. Theo quy định của Trung ương, thời hạn để các HTX bắt buộc phải chuyển đổi hoặc giải thể theo quy định là tháng 7.2016. Tuy nhiên, việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện Quản Bạ còn đối mặt với nhiều khó khăn và vẫn là “một bài toán khó”...

Đại Tâm

.