Sức Xuân trên những công trình trọng điểm

Thứ Năm, 04/02/2016, 16:02 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tư vấn, xây dựng đồ án, làm chủ đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh, năm 2015, Ban quản lý đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình trọng điểm của tỉnh (Ban) đã triển khai kịp thời, nghiêm túc công tác phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; bám sát định hướng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Xây dựng, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 10, 11 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI); tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Ban quản lý ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh khảo sát tại xã Lũng Cú (Đồng Văn).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Ban quản lý ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng Cửa khẩu Xín Mần.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2015, Ban tiếp tục thực hiện làm chủ đầu tư 7 dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2014, với tổng mức đầu tư đạt khoảng 264,8 tỷ đồng, trong đó: 5 dự án, công trình tại khu vực Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, tổng mức đầu tư 92,884 tỷ đồng, khối lượng thực hiện ước đạt 85%; 2 Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ Quốc lộ 4C đi xã Phong Quang và Dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Km 90 đi Cửa khẩu Xín Mần và Mốc 198 huyện Xín Mần, tổng mức đầu tư gần 172 tỷ đồng, khối lượng thực hiện ước đạt 55%. Cùng đó triển khai lập 8 đồ án quy hoạch chi tiết, đến nay 5 đồ án đã có quyết định phê duyệt, 4 đồ án đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

Ngoài ra, Ban đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng như: Dự án Hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh đang trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ; Dự án nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên; 4 dự án, công trình tại khu vực Cửa khẩu Săm Pun - Điền Bồng đã thực hiện xong công tác phê duyệt dự án và đang triển khai công tác kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng; Dự án cải tạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành Trường Mầm non Hoa Sen; Các dự án Đường hầm xuyên núi, nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ trung tâm xã Chí Cà ra mốc 188 xã Chí Cà, huyện Xín Mần và Dự án mở mới tuyến đường từ mốc 188 xã Chí Cà sang mốc 198 cửa khẩu Xín Mần xã Xín Mần, huyện Xín Mần đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư... Những công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, AN-QP, tạo điểm nhấn về mặt kiến trúc cho tỉnh nhà. Đồng thời tiếp tục triển khai tư vấn quản lý 31 dự án, công trình cho các chủ đầu tư khác đang dở dang từ năm 2013 và năm 2014 chuyển sang, tổng giá trị khoảng 3,24 tỷ đồng, đến nay các dự án, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Ban quản lý ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng Cửa khẩu Xín Mần.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Ban quản lý ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh khảo sát tại xã Lũng Cú (Đồng Văn).

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh cho biết: Xác định rõ, trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đóng vai trò quan trọng. Trong sinh hoạt chi bộ, tập thể Ban luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tổ chức bàn bạc thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành; chú trọng công tác tuyên truyền vận động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ trong đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ có sự phân công cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí; triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, từ đó đề ra biện pháp tuyên truyền vận động có hiệu quả góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ; củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; giáo dục cán bộ, đảng viên luôn tu dưỡng rèn luyện, học hỏi để nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Về nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng cho biết thêm: Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề vướng mắc; triển khai các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, đúng các quy định của pháp luật, nhằm phát huy cao hiệu quả đầu tư; chú trọng ổn định việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, tạo cho cán bộ trong đơn vị thực sự yên tâm công tác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, tích cực quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai trong cả nước; phấn đấu không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội. Tăng cường giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng.

VĂN NGHỊ

.