Hà Giang

Sắc Xuân hòa trong sắc Thuế

08:00, 01/02/2016

(Xuân 2016)- Bước sang năm 2016, nền kinh tế được dự báo đang phục hồi song chưa thể tăng trưởng nhanh, vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với những thành quả đạt được trong năm 2015 về thu ngân sách nhà nước (NSNN), ngành Thuế thêm tự tin vững bước vào năm mới với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch của Trung ương và của tỉnh giao.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: HOÀNG VIỆT CƯỜNG
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: HOÀNG VIỆT CƯỜNG

Gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Đình Thi trong những ngày đầu của năm mới, chúng tôi được biết: Năm 2015, ngành Thuế Hà Giang triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách trong tình hình KT-XH của cả nước và của tỉnh vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Thuế đã đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và tỉnh giao. Kết quả, năm 2015 thực hiện thu từ thuế và phí là 1.241 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương, 107% dự toán tỉnh và tăng 20% so cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngành Thuế đã luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ngành của tỉnh; tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ công chức thuế; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp có nhiều đóng góp đối với công tác thu NSNN. Cùng đó, Cục Thuế còn thực hiện tốt một số chính sách tác động làm tăng thu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, như: Thường xuyên báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong triển khai chính sách thuế và tổ chức quản lý thu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể khai thác mọi nguồn thu, tạo tiền đề vững chắc cho công tác thu ngân sách. Ngay từ đầu năm, căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách được giao, các đơn vị dự toán phân tích khả năng nguồn thu, tập trung khai thác những nguồn thu phát sinh. Thực hiện phân cấp đồng bộ công tác quản lý thu toàn diện, đảm bảo nguồn thu phát sinh ở đâu, thu nộp ngay vào NSNN nơi đó theo đúng quy định của Luật. Tập trung phân tích, đánh giá rõ thực chất khoản nợ đọng thuế để có biện pháp đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách, nhất là trường hợp nợ đến 90 ngày; chủ động áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nợ phát sinh, phấn đấu đạt mục tiêu nợ chỉ dưới 5% trên tổng số thu NSNN. Đồng thời với đó, là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nhất là hành vi mua bán hoá đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế của NSNN. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, tập trung tuyên truyền chính sách mới về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế,... Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết các thủ tục hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử đạt chất lượng và hiệu quả. Triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế; Cục Thuế đã ban hành một số văn bản quy định rút ngắn thời giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành, như đối với giải quyết miễn, giảm thuế (theo quy định 30 ngày), chỉ thực hiện tối đa 20 ngày; kiểm tra trước hoàn thuế (theo quy định 40 ngày), chỉ thực hiện tối đa 30 ngày...; sử dụng hiệu quả 17 ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và 5 ứng dụng phục vụ người nộp thuế; trên 90% doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh đăng ký kê khai nộp thuế điện tử, đạt 100% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện thủ tục hành chính thuế,...

Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2016. Ảnh: HOÀNG VIỆT CƯỜNG
Thành phố Hà Giang ra quân thu ngân sách năm 2016. Ảnh: HOÀNG VIỆT CƯỜNG

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, ngành Thuế xác định là một trong những đơn vị “chủ lực”, phấn đấu góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới. Do vậy, ngành Thuế xác định, bên cạnh những yếu tố thuận lợi về khách quan và chủ quan, vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức, đó là: Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế, chính sách về tài chính, tiền tệ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ; mặt khác một số khu vực, sắc thuế tuy đạt được tốc độ tăng trưởng nhưng không ổn định, thiếu bền vững làm ảnh hưởng đến thực hiện dự toán thu ngân sách và cũng là năm ngành Thuế tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá toàn diện hệ thống thuế, đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các Luật thuế sửa đổi bổ sung và các chính sách liên quan về thuế ngay từ tháng đầu năm trên phạm vi toàn tỉnh; do đó khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ các khoản thu, sắc thuế được dự báo sẽ khó khăn nhiều khả năng hoàn thành dự toán thu ở mức độ thấp;... Tuy nhiên, theo đồng chí Cục trưởng: Đứng trước tình hình đó, năm 2016 ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, góp phần đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phấn đấu quyết liệt, liên tục ngay từ đầu năm để năm 2016 kết quả thu nộp ngân sách vượt ít nhất 8% dự toán Trung ương giao.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế, Luật Quản lý thuế... tạo bước đột phá mới trong việc đưa chính sách, pháp luật thuế hướng về cơ sở;

Đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, triển khai, đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử có chất lượng và đạt các tiêu chí, đó là: 100% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký, kê khai thuế điện tử; trên 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tiếp tục thực hiện tốt công tác luân phiên, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác, bố trí cán bộ có năng lực tăng cường về cơ sở,... theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, tin tưởng rằng công tác thu NSNN của ngành Thuế Hà Giang sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2016.

VIỆT THẮNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hải quan tỉnh dẫn đầu ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính

(Xuân 2016)- Cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành công việc được Cục Hải quan triển khai từ năm 2008. 

30/01/2016
Thí điểm quản lý rừng bền vững và xây dựng chứng chỉ rừng ở Bắc Quang

BHG- Nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bền vững theo tiêu chuẩn FSC của Hội đồng quản trị rừng thế giới, chiều 29.1, tại Hội trường UBND huyện Bắc Quang, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu lâm nghiệp (CP CN&XNKLN) Hà Giang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Hội thảo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (FSC) thí điểm áp dụng cho nhóm hộ tại huyện Bắc Quang.

30/01/2016
Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản: "Còn công nhân là còn doanh nghiệp"

(Xuân 2016)- Tính đến thời điểm hiện nay, giá bán kim loại của Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang trên thị trường thế giới đã sụt giảm tới 50% so với đầu năm 2015. Làm thế nào để ổn định doanh nghiệp, duy trì sản xuất đang đặt "lên vai" Ban Giám đốc doanh nghiệp.

30/01/2016
BIDV Hà Giang mang "Tết tri ân" cùng "Xuân may mắn"

(Xuân 2016)- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm; năm qua, BIDV Hà Giang (Chi hánh Ngân hàng TMCPĐT và PT) thường xuyên tăng cường quảng cáo, tiếp thị, triển khai các biện pháp về chính sách khách hàng, thông tin quảng bá về các loại sản phẩm tiền gửi huy động vốn. 

30/01/2016