Huy động tối đa sức đầu tư

Thứ Hai, 01/02/2016, 08:08 (GMT+7)

(Xuân 2016)- Thời gian qua, ngành KH&ĐT trực tiếp tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, đầu tư nước ngoài; phối hợp với các ngành giám sát việc thực hiện kế hoạch Nhà nước ở mọi lĩnh vực. Từ đó, trong kinh tế nông nghiệp đã tạo điều kiện phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, vừa bảo đảm lương thực, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong công nghiệp đã phát huy lợi thế, phát triển công nghiệp mũi nhọn. Nhiều dự án đầu tư được cấp phép đi vào hoạt động, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà; từng bước tăng cường cơ sở hạ tầng KT-XH, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Tiến Lợi (giữa) cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra thực tế  phát triển KT-XH tại xã Cao Mã Pờ.
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Tiến Lợi (giữa) cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra thực tế phát triển KT-XH tại xã Cao Mã Pờ.

Trong năm, Sở KH&ĐT đã đạt được những kết quả khá toàn diện, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu đề ra, góp phần giúp cho Hà Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; các lĩnh vực VH-XH có tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện... Công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển trong các năm tiếp theo...

Với những nỗ lực của mình, ngành đã góp phần tích cực vào hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH đã đề ra trong kế hoạch phát triển 5 năm 2011 - 2015; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất công nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, những thành tựu nổi bật trong năm 2015 đánh dấu sự phát triển không ngừng trên mọi lĩnh vực, như: Chương trình NTM đạt kết quả khả quan; tính hết năm 2015 đã có 11 xã được công nhận đạt Chuẩn NTM; riêng năm 2015 diện tích rừng trồng mới đạt hơn 33.551ha, chiếm hơn 51% mục tiêu cả giai đoạn 2010 - 2015; du lịch phát triển vượt bậc, lượng khách tăng 17% so với năm 2014...

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVI và thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang đến năm 2030, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. Theo đó, ngành KH&ĐT quyết tâm tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Khai thác, phát huy mọi nguồn lực; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; phấn đấu năm 2016 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,8%. Cùng với đó, sẽ triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện 2 khâu đột phá: Đột phá về nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống để phát triển nhanh và bền vững; đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. 5 chương trình trọng tâm: Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn xây dựng Nông thôn mới; phát triển dược liệu gắn xóa đói, giảm nghèo; phát triển du lịch gắn phát triển bền vững; phát triển kinh tế biên mậu gắn đảm bảo QP - AN; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và đẩy mạnh xã hội hóa để huy động tốt hơn các nguồn lực cho giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao.

PHI ANH

.