Đồng lòng đổi mới nông thôn

Thứ Sáu, 05/02/2016, 15:02 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm qua huyện Yên Minh đã đạt được nhiều kết quả cao: Có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, 1 xã đạt 10 tiêu chí, các xã còn lại đều đạt từ 4 – 7 tiêu chí; tổng số tiêu chí đã hoàn thành là 109 tiêu chí/17 xã xây dựng NTM, tăng 21 tiêu chí so với năm 2014; toàn huyện có 122/257 thôn đạt tiêu chí làng văn hóa... cho thấy, bộ mặt nông thôn ở Yên Minh đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015, nỗ lực đạt thêm nhiều tiêu chí, thực sự làm cho vùng nông thôn được đổi mới đúng theo mục đích của Chương trình, huyện Yên Minh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM. Qua đó đã vận động được nhân dân đóng góp 39.589 ngày công lao động; hiến đất được 26.022 m2, mở mới đường giao thông được 18,215 km; sửa chữa, nâng cấp đường được 140,617 km. Đổ đường bê-tông nông thôn được 19,709 km; hoàn thành 17 công trình nhà văn hóa; hoàn thành 11 công trình nhà lớp học; 02 công trình chợ nông thôn; 01 nhà công vụ; láng bó nền nhà được 446 hộ; xây dựng được 200 nhà tắm, 1.475 nhà vệ sinh; di dời 302 chuồng trại; xây dựng được 213 bể nước; xóa được 45 nhà tạm. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện tại 13/17 xã, đã đổ bê tông được 8,91km, hoàn thành 01 công trình chợ nông thôn; hoàn thành 3 công trình nhà lớp học; hoàn thành 3 công trình nhà văn hóa... Tổng nguồn vốn đầu tư trong năm là trên 61 tỷ đồng, đã giải ngân 39,409 tỷ đồng.

Cụm dân cư thôn Khâu Rịa, xã Du Già như khoác lên mình “chiếc áo mới” từ xây dựng Nông thôn mới.
Cụm dân cư thôn Khâu Rịa, xã Du Già như khoác lên mình “chiếc áo mới” từ xây dựng Nông thôn mới.

Từ những nỗ lực đó, Yên Minh đã thực sự gặt hái thành công bước đầu trong xây dựng NTM – xã Mậu Duệ đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Các xã còn lại đạt từ 4 đến10 tiêu chí. Với xã Mậu Duệ, đây là xã đầu tiên của huyện hoàn thành xây dựng NTM. Nói về kết quả này, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện cho biết: Yên Minh là huyện vùng cao, đời sống nhân dân các dân tộc gặp rất nhiều khó khăn. Xã Mậu Duệ cũng không ngoại lệ. Khởi đầu chương trình, đây là một xã có động lực phát triển khá. Tuy nhiên xã có đến 17 thôn, một nửa trong số đó là các thôn vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, nhận thức của người dân chưa cao... Thế nhưng, xác định Mậu Duệ có khả năng hoàn thành NTM sớm, nên tỉnh và huyện đã chọn đây là xã điểm trong xây dựng NTM. Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy và Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện cùng sự nỗ lực của xã đã đem lại kết quả như ngày hôm nay.

Thực tế cho thấy, không chỉ trong năm 2015 mà cả những năm trước, xây dựng NTM ở Yên Minh luôn được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm, bởi đây là một Chương trình phát triển toàn diện cho người dân và cơ sở hạ tầng vùng nông thôn. Chính vì vậy, huyện Yên Minh đã triển khai nhiều Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời phân bổ, bố trí nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình chính sách của Trung ương một cách hợp lý để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa phương trong huyện. Do đó, ngoài việc xã Mậu Duệ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, các xã còn lại đều đạt từ 4 – 10 tiêu chí; tổng số tiêu chí đã hoàn thành là 109 tiêu chí, chiếm gần 30% trong tổng số tiêu chí của 17 xã cộng lại.

Những ngôi nhà kiên cố, những tuyến đường bê tông trải dài ngày một nhiều trong những khu dân cư, thôn xóm. Nông sản, gia súc, gia cầm người dân trồng và chăn nuôi được không chỉ sử dụng trong gia đình mà xuất hiện thường xuyên trong các phiên chợ. Con em đồng bào được cắp sách đến trường, được tiêm phòng, khám, chữa bệnh đầy đủ; nghèo, đói dần được đẩy lùi... là những hình ảnh minh chứng cụ thể nhất trong nỗ lực đổi mới nông thôn ở huyện vùng cao Yên Minh.

DUY TUẤN

.