Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 15/01/2016, 14:12 (GMT+7)

BHG- Sáng 15.1, dưới sự chủ trì của các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng nông thôn mới (XDNTM); Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; Bế Xuân Đại, Phó Ban chuyên trách BCĐ, BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện XDNTM giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ; lãnh đạo các huyện, thành phố, xã NTM, các doanh nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, đến hết 2015 toàn tỉnh có 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (trong đó có 3 xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện 30a), xếp thứ 33/63 tỉnh, thành trong cả nước; 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 25 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 121 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 7,9 tiêu chí. Tổng nguồn lực huy động thực hiện XDNTM đạt gần 3 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình XDNTM 377 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 2 nghìn tỷ đồng, huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên 479 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn vay của các ngân hàng cho hộ sản xuất, kinh doanh, làm đường giao thông, xây dựng nhà ở đạt 3.540 tỷ đồng. Trong 5 năm, có 1.512km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở mới; làm mới, cải tạo, nâng cấp 670 công trình thủy lợi; 508 công trình, cải tạo lưới điện cho 3.514 hộ gia đình; cải tạo, nâng cấp 415 trường học… Nhân dân hiến gần 1,7 triệu m2 đất, đóng góp trên 1,8 triệu ngày công đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kết quả trên đã làm cho bộ mặt nông thôn có đổi mới, khang trang, sạch sẽ, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện, tăng từ 9,6 triệu đồng năm 2011 lên 19,2 triệu đồng/người/năm 2015; nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, sự tham gia đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân; huy động được toàn thể hệ thống chính trị thực hiện chương trình, thống nhất được công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện XDNTM hiệu quả hơn; có sự chuyển biến trong việc tổ chức lại sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương như thành lập các tổ chỉ đạo sản xuất ở thôn, bản, nhóm sở thích, tổ hợp tác, sản xuất gắn với địa chỉ tiêu thụ sản phẩm.

Cả giai đoạn thực hiện XDNTM, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 8 tập thể và 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 127 tập thể, 198 cá nhân và 133 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để trở thành phong trào có khí thế thi đua mạnh mẽ, làm cho người dân thực sự trở thành chủ thể XDNTM; cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, điện, nước sạch, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bản; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và chất lượng đời sống văn hóa cho dân cư nông thôn; tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực XDNTM; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt tiêu chuẩn NTM; thực hiện mỗi huyện một xã, mỗi xã một thôn điển hình theo hướng phát triển toàn diện. Phấn đấu, có 38 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, các xã còn lại phấn đấu hàng năm tăng từ 1-2 tiêu chí, tổng sản phẩm bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện XDNTM. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCĐ các cấp cần khắc phục những hạn chế, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tâm huyết với XDNTM; quan tâm đến chất lượng các công trình XDNTM nhiều hơn, thường xuyên hơn; duy trì, phát động phong trào phải đi vào thực chất, từ những hành động cụ thể; việc lồng ghép nguồn lực phải tốt hơn. Đối với mô hình chỉ đạo, sẽ thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, các tiêu chí không cần tiền phải thực chất hơn, các đồng chí Trưởng BCĐ cấp huyện phải thể hiện rõ hơn nữa quyết tâm XDNTM; duy trì mức độ cao hơn các tiêu chí, tiêu chuẩn các xã đã đạt chuẩn NTM. Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc XDNTM, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cấp, ngành, gia đình và từng người dân.

Thiên Thanh

.