Tất cả vì sự phát triển của Agribank

Thứ Tư, 27/01/2016, 08:28 (GMT+7)

BHG- Nhân dịp năm mới 2016, Phóng viên (PV) Báo Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ.c) Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Hà Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Ban Giám đốc Agribank Hà Giang trao thưởng cho các tập thể có thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2015. Ảnh: Lê Hải
Ban Giám đốc Agribank Hà Giang trao thưởng cho các tập thể có thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2015. Ảnh: Lê Hải

PV: Xin đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật của Agribank Hà Giang trong năm qua, đặc biệt vấn đề vốn đáp ứng cho nông nghiệp, nông thôn (NNNT) tỉnh nhà như thế nào?

Đ.c Nguyễn Ngọc Hải: Năm 2015, đánh dấu một năm Agribank Hà Giang gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng so với năm trước hơn 409 tỷ, đạt 103,6%. kế hoạch, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 2.700 tỷ, so với năm trước tăng 348 tỷ, đạt xấp xỉ 100% kế hoạch. Hiệu quả kinh doanh tiếp tục được giữ vững và nâng cao hơn các năm trước: Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 0,76%, kết quả tài chính ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Với vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, Agribank Hà Giang đã dành phần lớn nguồn vốn đầu tư cho vay lĩnh vực NNNT. Dư nợ cho vay NNNT đến nay, đạt đạt 2.468 tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng số vốn cho vay của Ngân hàng; tập trung đầu tư vào các mục đích: Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dưng Nông thôn mới, sản xuất nông, lâm nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành nghề nông thôn; phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn... Cho vay theo các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực NNNT của Chính phủ.

Đồng thời, đây cũng là năm Agribank Hà Giang triển khai mạnh mẽ Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn vốn đầu tư NNNT của Agribank đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng với những ưu đãi về lãi suất thấp, mức vay không có tài sản bảo đảm được nâng lên. Qua đó các chương trình kinh tế, các vùng có thế mạnh của tỉnh phát triển hiệu quả góp phần tích cực nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, Agribank Hà Giang luôn chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ mới cung ứng cho thị trường ngày càng phong phú, với nhiều tiện ích hiện đại, hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Agribank Hà Giang cũng luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Agribank Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Hoa Sim
Agribank Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Hoa Sim

PV: Vậy, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Agribank Hà Giang?

Đ.c Nguyễn Ngọc Hải: Mục tiêu tổng quát của năm 2016, đó là: Phấn đấu tăng trưởng trên tất cả các chỉ tiêu, tối thiểu từ 10% trở lên so với năm trước. Củng cố, ổn định nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Triển khai, thực hiện có hiệu quả giải pháp điều hành về Chính sách tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo của Agribank về hoạt động kinh doanh. Thực hiện lãi suất huy động và cho vay đúng cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo của Agribank. Có sự chủ động, linh hoạt bám sát thị trường phù hợp với khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên vốn và đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất NNNT và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, đi đôi với đảm bảo an toàn, hiệu quả; quyết liệt triển khai phương án xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ sau xử lý và nợ tiềm ẩn rủi ro, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu phát sinh (phấn đấu tỷ lệ nợ xấu <1%); tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động vốn gắn với phát triển sản phẩm dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức, phát động các phong trào thi đua, tạo động lực cho mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chú trọng đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, đổi mới phong cách giao dịch.

Duy trì và mở rộng tín dụng có hiệu quả gắn với đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp, đi đôi với kiểm soát chất lượng, an toàn vốn. Xác định khách hàng tiềm năng của Agribank là hộ, cá nhân; lấy NNNT và nông dân là địa bàn phục vụ chủ yếu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về các chương trình khuyến khích phát triển KT-XH của tỉnh nhằm khai thác, phát triển các thế mạnh tại địa phương... nhằm hoạt động kinh doanh Ngân hàng an toàn hiệu quả, ổn định và bền vững... tất cả vì sự phát triển của Agribank.

PV: Xin cảm ơn đồng chí !

.