Agribank Hoàng Su Phì đồng hành cùng người dân phát triển bền vững

Thứ Bảy, 26/12/2015, 09:15 (GMT+7)

BHG- Năm 2015, tình hình KT – XH vẫn còn rất nhiều khó khăn, song Agribank Hoàng Su Phì đã không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thực thi chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh vùng nông thôn, miền núi.

Với phương châm lấy địa bàn Nông nghiệp, nông thôn (NNNT) làm nền tảng định hướng phát triển; Agribank Hoàng Su Phì luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, đầu tư có chọn lọc, đổi mới quản trị, điều hành kinh doanh để kiểm soát tín dụng tăng trưởng theo hướng bền vững. Cùng với công tác huy động vốn, đơn vị tiếp tục phát huy các giải pháp có hiệu quả để tăng trưởng dư nợ, đơn giản hóa thủ tục cho vay, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn.

Cán bộ Agribank Hoàng Su Phì (áo trắng) kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của hộ đã được cho vay vốn Ngân hàng.
Cán bộ Agribank Hoàng Su Phì (áo trắng) kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của hộ đã được cho vay vốn Ngân hàng.

Để duy trì tăng trưởng ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; Agribank Hoàng Su Phì đã tích cực chủ động trong công tác huy động vốn tại chỗ, đẩy mạnh đầu tư vốn cho khu vực NNNT; đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và gia đình; qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT – XH tại địa phương. Ngoài việc tập trung chỉ đạo công tác tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ và thu dịch vụ, Ban Giám đốc Chi nhánh còn tập trung chỉ đạo, chú trọng đến công tác kiểm soát nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro để kịp thời điều chỉnh không để chuyển sang nhóm nợ xấu cao; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ lãi đọng và nợ xử lý rủi ro, coi đây là một trong nhiều giải pháp để tăng năng lực tài chính của Chi nhánh trong giải đoạn tăng trưởng tín dụng còn nhiều khó khăn. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hành tiết kiệm, sử dụng chi phí hợp lý, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và mở rộng khách hàng mới, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách theo hướng dẫn của Agribank để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh của Agribank Hoàng Su Phì luôn duy trì ổn định, nguồn vốn tăng trưởng đều, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2015.

Đồng chí Vũ Bá Bống, Giám đốc Chi nhánh Agribank Hoàng Su Phì cho biết: Thành công của Agribank Hoàng Su Phì trong năm 2015 là đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của ngành theo hướng tăng trưởng ổn định – an toàn – hiệu quả, giữ được thị phần nguồn vốn, dư nợ, phát triển sản phẩm dịch vụ, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Tính đến ngày 18.12.2015, tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức, các tầng lớp dân cư là 135,665 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Agribank giao; tổng dư nợ đạt 113,985 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch; tổng số thẻ ATM chi nhánh đang quản lý là 3.986 thẻ cùng với 1 máy ATM rút tiền tự động được lắp đặt tại trung tâm huyện, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán qua thẻ ATM cho khách hàng. Tổng số khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking 3.008 khách hàng...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, Agribank Hoàng Su Phì tiếp tục bám sát chương trình, mục tiêu phát triển KT – XH của huyện để có kế hoạch đầu tư đúng hướng, đúng trọng điểm. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ tới các tổ vay vốn nhận ủy thác qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh, đó là: Tăng trưởng nguồn vốn ổn định; tập trung vốn cho vay khách hàng, mở rộng tín dụng có hiệu quả vào lĩnh vực NNNT, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, công nghiệp phụ trợ, khách hàng tuyền thống, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ có chất lượng, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai sót phát sinh; gắn mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh với làm tốt nhiệm vụ an sinh xã hội...

Bài, ảnh: TIẾN LÂM

.