9 đơn vị, cơ sở trồng, chế biến chè được hỗ trợ sản xuất theo hướng an toàn

Thứ Sáu, 25/12/2015, 10:09 (GMT+7)

BHG- Năm 2015, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn cấp chứng nhận VietGAP cho 7 vùng sản xuất chè với diện tích là 518,35ha tại 4 huyện. Trong đó, huyện Bắc Quang là 216ha; huyện Quang Bình là 101ha, huyện Hoàng Su Phì là 151,25ha. Tổng số hộ được hỗ trợ, hướng dẫn là 294 hộ. Cùng với đó, Chi cục tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa an toàn thực phẩm, dựa trên phân tích các mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát tại các điểm kiểm soát tới hạn tại 2 cơ sở chế biến chè là Công ty Long Trà, huyện Bắc Quang và Công ty đầu tư phát triển chè Quang Bình, huyện Quang Bình.                                                                                         

Người dân xã Hùng An, Bắc Quang Thu hái chè.
Người dân xã Hùng An, Bắc Quang Thu hái chè. Ảnh: THU PHƯƠNG

      Huy Ba

.