Nhiều biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới

Thứ Ba, 03/03/2015, 08:23 (GMT+7)

BHG- Với những cố gắng, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân các dân tộc huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), tháng 9.2014, xã Phương Thiện, Phương Độ của thành phố Hà Giang và xã Việt Lâm của huyện Vị Xuyên đã vinh dự được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia xây dựng NTM năm 2014 do đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM trước thời hạn 1 năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được triển khai tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được triển khai tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Đây là 3 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn Chương trình xây dựng NTM, đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua chương trình, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM; vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn được nâng lên. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là các công trình giao thông được xây mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng, được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; hệ thống kênh mương được kiên cố hóa; các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới, đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên, kinh tế nông thôn dần dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức và nhân dân nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia “Chung tay xây dựng Nông thôn mới” thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM... Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố Hà Giang đã chủ động giao nhiệm vụ cho các thành viên, các cơ quan chuyên môn sớm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm 2015. Đối với 2 xã đã đạt chuẩn của thành phố tập trung vào nâng cao các tiêu chí như: Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đã nhận xi măng khẩn trương thi công một số tuyến đường sớm đưa vào sử dụng; tu sửa một số tuyến kênh mương đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Triển khai các giải pháp đảm bảo VSMT đường vào thôn Hạ Thành, Thôn Tha; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, xây dựng 3 công trình vệ sinh; sử dụng đảm bảo, hiệu quả và đúng mục đích nguồn hỗ trợ xi măng; tiếp tục thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đủ rau ăn”; tiếp tục đẩy mạnh phòng trào trồng hàng rào xanh tại các thôn, bản... Đối với xã Việt Lâm, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự đoàn kết tập hợp của Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, vai trò của Ban phát triển thôn và nhất là vai trò của cộng đồng dân cư, của từng gia đình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, thúc đẩy nhân dân tích cực thi đua phấn đấu phát triển kinh tế. Thường xuyên sáng tạo đổi mới phương pháp điều hành thực hiện, linh hoạt trong xử lý những vướng mắc, khó khăn. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ xã và thôn bản. Xây dựng kế hoạch và định hướng cụ thể cho từng thôn để cụ thể hóa việc thực hiện mang lại hiệu quả. Phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, quán triệt sâu sắc phương châm: “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; “việc dễ làm trước, khó làm sau”; “ ít nguồn lực làm trước”... để duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Với việc đưa ra những chủ trương, triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể như trên, chắc chắn rằng các tiêu chí về xây dựng NTM ở Việt Lâm, Phương Độ, Phương Thiện sẽ tiếp tục được giữ vững và nâng cao chất lượng, tạo đà và những bài học kinh nghiệm cho các xã sau học tập và thực hiện theo để đến hết năm 2015 tỉnh ta sẽ tiếp tục có những xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia xây dựng NTM.

An Dương

.