Mèo Vạc phát huy nội lực xây dựng Nông thôn mới

Thứ Tư, 04/03/2015, 07:52 (GMT+7)

BHG- Huyện Mèo Vạc bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), trong điều kiện không ít khó khăn. Trong đó, hạ tầng kinh tế, nguồn nội lực của các xã còn yếu là trở ngại lớn trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Song, với sự tập trung lãnh, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; các địa phương trong xã đã tìm được những giải pháp thực hiện hiệu quả, từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả bước đầu, tạo nền tảng cho chặng đường xây dựng tiếp theo.

Làm đường giao thông liên thôn tại xã Sủng Trà.
Làm đường giao thông liên thôn tại xã Sủng Trà.

Chúng tôi về xã Sủng Trà, đơn vị đứng thứ 2 trong toàn huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM. Anh Đoàn Duy Thành, Bí thư Đảng ủy, Sủng Trà cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đến nay, theo đánh giá xã đã đạt được 7/19 tiêu chí. Trong phát triển kinh tế, xã đang triển khai nhiều mô hình như: Trồng cỏ nuôi bò, trồng ngô vụ 2 để nuôi bò; chương trình nuôi bò hàng hóa; nuôi lợn sinh sản... Qua đó, đã được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Để nâng cao thu nhập bình quân đầu người vượt mức 7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 39,4%, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư xi măng cho các hộ dân để xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, làm đường giao thông nông thôn; bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở các thôn đã được nâng lên.

Mục tiêu xây dựng NTM là chung, nhưng mỗi địa phương lại có đặc điểm riêng, nên cách làm và tổ chức thực hiện cũng có điểm khác. Tuy nhiên, vẫn có những điểm tương đồng quan trọng. Đó là sự quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện và vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy. Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Mèo Vạc đã có 7 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí, đó là: Tả Lủng, Sủng Trà, Sủng Máng, Pả Vi, Lũng Pù, Tát Ngà, Niêm Sơn. Các xã còn lại đạt từ 4 - 6 tiêu chí. Đáng nói là, trong quá trình thực hiện, nhiều xã đã biết phát huy điểm mạnh của mình, biến nó trở thành nguồn nội lực quan trọng, hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu khó. Nhờ vậy, chương trình xây dựng NTM ở Mèo Vạc đã đi vào thực tiễn cuộc sống và mang lại những tác động tích cực, rõ nét đối với mọi lĩnh vực của đời sống, từ chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, môi trường... Quá trình thực hiện, Mèo Vạc đã vận dụng chủ trương một cách linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; khuyến khích sự sáng tạo năng động tìm ra giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tế của mỗi địa phương. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Đảng ủy các xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 để cán bộ và nhân dân hiểu rõ, từ đó tạo ra sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đồng chi: Hầu Minh Lợi, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Toàn huyện đã đổ bê tông được hơn 19km đường trục thôn, liên thôn. Cơ sở vật chất, trường học tiếp tục được đầu tư. Huyện có 17/17 xã đạt các tiêu chí về Quy hoạch, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí về An ninh trật tự... Riêng nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, nhiều chương trình, đề án sản xuất nông nghiệp người nông dân được hỗ trợ sản xuất, trong đó đã hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở một số xã. Đây chính là giải pháp được huyện rất coi trọng, nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập cho từng nông dân, thúc đẩy KT-XH phát triển, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2015 - 2020.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Mèo Vạc đặt ra mục tiêu phấn đấu, mỗi xã hoàn thành ít nhất 3 tiêu chí. Huyện chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá những tiêu chí đã hoàn thành và những tiêu chí có khả năng hoàn thành trong năm 2015 để đăng ký thực hiện, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 VĂN QUÂN

.