Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015

Thứ Sáu, 06/02/2015, 14:09 (GMT+7)

HGO-Ngày 5.2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố triển khai kế hoạch Tết trồng cây và trồng rừng năm 2015. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, năm 2015 tỉnh ta trồng mới 40.565 ha rừng tại 183 xã, thị trấn. Tổng nguồn vốn thực hiện trên 67 tỷ đồng. Trong đó, rừng phòng hộ 400 ha, rừng lâm nghiệp xã hội trên 39.600 ha. Kế hoạch trồng rừng năm 2015 sẽ bắt đầu từ tháng 2 đến hết năm, chia làm 2 đợt, vụ Xuân và Hè - thu. Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp - PTNT phân công cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu việc trồng rừng của các huyện, thành phố. Các sở, ban ngành khác theo nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ trồng rừng đã đề ra. Tết trồng cây Xuân Ất Mùi sẽ được phát động triển khai tại 11 huyện, thành phố, đảm bảo hoàn thành trước ngày 26.2.2015. Điểm mới của Tết trồng cây năm nay là sẽ tập trung phát động trồng cây ở cấp thôn và các hộ gia đình trồng là chính, tuyệt đối không được di chuyển cây từ nơi này sang nơi khác để trồng mà phải sử dụng cây giống trong vườn ươm.

Đại biểu 11 huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, bám sát nội dung, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tiến độ trồng rừng năm 2015 và Tết trồng cây Xuân Ất Mùi như: Nên để cho huyện chủ động tự chọn loại cây trồng, thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật trồng rừng nâng cao tỷ lệ sống cây giống, đồng thời vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát thực bì theo mô hình đường băng chứ không phát trắng như mọi năm; đối với những hộ gia đình được giao đất nhưng không tiến hành trồng rừng, kiên quyết thu hồi và giao cho hộ khác sử dụng; chủ động phối hợp với các vườn ươm, đảm bảo cung ứng đủ cây giống theo diện tích trồng rừng đã được phân công…  

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến biểu dương 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình đã năng động triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về phát động Tết trồng cây, trồng rừng năm 2015. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác trồng rừng; thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng trước ngày 10.2; rà soát, ban hành kế hoạch cụ thể phương án, giải pháp triển khai Tết trồng cây; khẩn trương triển khai ngay kế hoạch trồng rừng năm 2015 đúng tiến độ; tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc trồng rừng đến mọi người dân để người dân tích cực tham gia hưởng ứng; thường xuyên giao ban định kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp – PTNT phối hợp chặt chẽ với các ngành Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư ra chỉ tiêu phân bổ cụ thể nguồn lực cho các huyện, đồng thời linh hoạt trong việc nghiệm thu, thanh toán cho nhân dân; tham mưu với UBND tỉnh để ra văn bản chỉ đạo toàn tỉnh…

VĂN NGHỊ 

.