Thêm hiệu quả kế hoạch, mạnh sức hút đầu tư

Chủ Nhật, 08/02/2015, 12:24 (GMT+7)

Báo xuân 2015 - Thời gian qua, tỉnh ta xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư là một trong những nội dung chính trong công tác lãnh, chỉ đạo. Bên cạnh việc cải cách hành chính (CCHC) trong đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư..., tỉnh còn tăng cường công tác rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ những quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với những nỗ lực trong công tác xây dựng quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; phối, kết hợp tốt với các cấp, các ngành nhằm cải thiện chỉ số PCI, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh tiếp tục có bước đột phá mới, tạo đà cho sự phát triển toàn diện hơn trong năm 2015.

Từ các cơ chế, chính sách thông thoáng, tỉnh ta thu hút được nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường, triển khai dự án đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh.
Từ các cơ chế, chính sách thông thoáng, tỉnh ta thu hút được nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường, triển khai dự án đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh.

Năm 2014, Hà Giang đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch ngành theo từng lĩnh vực phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, Sở KH&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh có chủ trương ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai các dự án ODA; quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với việc quản lý dự án, làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế và lộ trình thực hiện các cam kết khi gia nhập WTO tới các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, Sở còn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện, triển khai quy hoạch, hướng dẫn các huyện, thành phố và các ngành rà soát, điều chỉnh bổ sung, lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Tham mưu cho tỉnh giao chỉ tiêu KT-XH, giao vốn đầu tư trong năm 2014 với tổng vốn giao trên 2.298 triệu đồng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8,5%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.410 tỷ đồng. Triển khai các danh mục dự án vận động thu hút nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014 - 2016 và các danh mục dự án để thu hút nguồn vốn FDI theo tình hình thực tế có tính khả thi cao. Rà soát các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, danh mục kêu gọi đầu tư vào tỉnh và cung cấp thông tin về cơ chế ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp. Cùng với đó, để hỗ trợ cán bộ công chức trong thực hiện CCHC, Sở còn chú trọng hiện đại hoá công tác hành chính Nhà nước như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc nhất là trang bị hệ thống máy tính nhằm ứng dụng tin học trong quản lý. Ứng dụng phần mềm quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước  trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Với nỗ lực chung của tỉnh đặc biệt là công tác thông tin, xúc tiến đầu tư đã giúp Hà Giang thực hiện chủ động thu hút đầu tư hiệu quả, bám sát thế mạnh địa phương. Từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015.

Năm 2015, Sở KH&ĐT xác định CCHC là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH bằng việc không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư. tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách cho từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, đơn giản hóa TTHC, ứng dụng nhanh công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

.