Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Thứ Tư, 25/02/2015, 10:32 (GMT+7)

BHG - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có Quyết định số 239/QĐ-TTg, ngày 15/2/2015 về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (gọi tắt là Ban quản lý) trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Giang và Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.

Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

Theo Quyết định, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Hà Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ ban hành.

Lê Lâm

.