Phòng TN&MT Bắc Quang:

Chủ động trước thềm năm mới

Chủ Nhật, 08/02/2015, 09:12 (GMT+7)

Xuân 2015- Huyện Bắc Quang có địa bàn rộng với 23 xã, thị trấn. Cùng với sự phát triển KT – XH những năm qua, luôn đặt ra nhiều nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT). Trên cơ sở đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng TN&MT huyện Bắc Quang luôn nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. 

Năm 2014, có rất nhiều nhiệm vụ, công việc đặt ra, với nỗ lực tập trung, Phòng luôn chủ động phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra tình hình chấp hành các quy định về pháp luật đất đai, ngăn chặn những sai phạm trong quá trình sử dụng đất để khắc phục kịp thời; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 1.200 giấy với diện tích 225ha. Kết quả tích lũy trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo kế hoạch của UBND tỉnh đến 31.12.2014 đạt 61% kế hoạch với 5.291 giấy, đạt diện tích 80.910,86ha; thực hiện đăng ký thế chấp giao dịch bảo đảm, xóa thế chấp bảo đảm cho các hộ với 650 hồ sơ, trong đó bảo lãnh thế chấp giao dịch bảo đảm 400 hồ sơ; xóa thế chấp giao dịch bảo đảm 250 hồ sơ. Phòng cũng đã tích cực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thẩm định, phê duyệt xong giá trị bồi thường nhiều công trình quan trọng...

Nhờ công tác giải phóng mặt bằng giúp cho công trình xây dựng cầu xã Hữu Sản được triển khai năm 2014.
Nhờ công tác giải phóng mặt bằng giúp cho công trình xây dựng cầu xã Hữu Sản được triển khai năm 2014.

Trong công tác quản lý khoáng sản, Phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, các địa phương kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác trái pháp luật. Năm 2014, Phòng phối hợp kiểm tra, đình chỉ việc khai thác của 4 cơ sở đang có hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Đồng thời, hướng dẫn các cở khai thác cát sỏi làm thủ tục cấp phép khai thác theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND huyện xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho 68 cơ sở, dự án trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, anh Linh Văn Túc, Trưởng Phòng TN&MT huyện Bắc Quang cho biết, chủ động trước công việc ngày càng tăng, ngay từ những ngày cuối năm 2014, Phòng TN&MT Bắc Quang đã xây dựng nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, rất nhiều nhiệm vụ được xây dựng đòi hỏi cần một sự nỗ lực lớn của Phòng cũng như các ngành chức năng, các địa phương như việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 129/KH – UBND, của UBND tỉnh, ngày 1.8.2014 về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện. Theo đó, có 3.511 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần được cấp mới. Nhiệm vụ kiểm kê đất đai 5 năm một lần theo quy định của Luật Đất đai cũng là một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực của Phòng và các địa phương. Chủ động tham mưu cho huyện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với các đơn vị hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trình tỉnh phê duyệt; tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm tiếp tục triển khai các dự án trên địa bàn. Đặc biệt, nhằm từng bước giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai do lịch sử để lại, Phòng xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện từng bước thẩm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai kéo dài theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

PHÙNG NGUYÊN

.