Phòng Tài chính - Kế hoạch Hoàng Su Phì:

Đảm bảo cân đối thu – chi

Chủ Nhật, 08/02/2015, 09:44 (GMT+7)

Xuân 2015- Trong điều kiện khó khăn, thách thức, nhiệm vụ Tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014 được giao nặng nề, nhưng Phòng Tài chính, kế hoạch (TCKH) Hoàng Su Phì đã chủ động đề xuất, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp mà ngành Tài chính đã đề ra, điều hành thu – chi ngân sách chặt chẽ, kiềm chế lạm phát và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Với trọng trách điều phối, kết hợp với các nguồn Tài chính thành một thể thống nhất, Phòng TCKH Hoàng Su Phì đã có nhiều nỗ lực bảo đảm cân đối thu – chi ngân sách, thực hiện công tác đổi mới trong quản lý điều hành ngân sách, thực thi chính sách kinh tế – tài chính nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp phát triển KT – XH của địa phương. Cụ thể, Phòng đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa; tập trung điều hành quyết liệt thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với khả năng thu; công tác huy động vốn, quản lý nợ công được thực hiện chủ động, tích cực và linh hoạt; tăng cường quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Sức sống mới ở khu quy tụ dân cư gắn với chợ phát triển kinh tế biên mậu thôn Tả Chải, xã Bản Máy.
Sức sống mới ở khu quy tụ dân cư gắn với chợ phát triển kinh tế biên mậu thôn Tả Chải, xã Bản Máy.

Đồng chí Bùi Anh Tiến, Trưởng Phòng TCKH của huyện cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ thu – chi NSNN năm 2014, Phòng đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN; rà soát, nắm chắc các nguồn thu ngân sách trên địa bàn; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra thuế; tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp với cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh công tác phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN hàng năm. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, chi cho các hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác...

Trong năm, Phòng đã phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định, đảm bảo tránh thất thoát lãng phí tài sản công; tích cực đẩy mạnh, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành ngân sách tại địa phương.

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, năm 2014, huyện Hoàng Su Phì đã cơ bản đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ kế hoạch phát triển KT – XH của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững ổn định ở mức 14,2%, thu ngân sách trên địa bàn năm 2014 đạt 53,646 tỷ đồng, đạt 103% Nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bình quân lương thực đầu người đạt 556,2 kg/người/năm, thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2013 từ 32,33% giảm xuống còn 24,68%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tin rằng, với những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng với việc tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, Phòng TCKH Hoàng Su Phì sẽ tiếp tục góp sức hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách của địa phương trong những năm tiếp theo./.

TIẾN LÂM

.