PHÒNG NN - PTNT VỊ XUYÊN:

Gắn mình với đồng đất quê hương

Thứ Bảy, 07/02/2015, 22:17 (GMT+7)

Xuân 2015- Những năm qua và đặc biệt trong năm 2014, mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC thuộc Phòng NN– PTNN huyện Vị Xuyên đã ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công việc và đồng đất quê hương. Là một trong những huyện có diện tích cũng như tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông, lâm nghiệp khá lớn của tỉnh, điều đó cũng đồng nghĩa với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc của mỗi cán bộ cũng phải được nâng lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bằng sự cố gắng, nỗ lực cả về chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị... đội ngũ cán bộ của phòng luôn luôn  có mặt kịp thời, hướng dẫn người nông dân giải quyết những vướng mắc trong sản xuất. Các chương trình, đề án, dự án nông, lâm nghiệp của huyện được phòng phân công, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách một cách hợp lý, mang lại hiệu quả cao.

Năm 2014, nhiều chỉ tiêu về nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch như: Tổng diện tích các cây trồng chính 20.935,4 ha, đạt 101,4% KH, trong đó: Diện tích cây hàng năm 13.855,5 ha, diện tích cây lâu năm 7.079,9 ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 53.289 tấn, đạt 100,61% KH. Tổng diện tích cam, quýt hiện có là 230,5 ha, trong đó diện tích cam trồng mới 103,8 ha, đạt 103,8% KH, diện tích cho thu hoạch 62,5 ha, năng suất 69,29 tạ/ha, sản lượng đạt 433,1 tấn. Diện tích thảo quả 2.966,6 ha, trong đó diện tích trồng mới 266 ha, đạt 266% KH; diện tích cho sản phẩm 1.603 ha, năng suất bình quân 7,2 tạ/ha, sản lượng 1.154,2 tấn... Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có 110.879 con,  gồm: 34.580 con trâu, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 0,5%, bằng 170 con; bò 1.797 con, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 5,3 %, bằng 91 con; lợn 70.789 con, tăng 8,2% bằng 5.370 con so với cùng kỳ năm 2013... Mặc dù còn phải đối mặt với những khó khăn như: Diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ thay đổi khó lường, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ sở một số nơi còn yếu, chưa quan tâm sâu sát đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp; một số hộ dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Nhưng những con số trên đã minh chứng cho sự phát triển của nông, lâm nghiệp huyện Vị Xuyên.

Cán bộ phòng Nông nghiệp – PTNT huyện hướng dẫn bà con ủ phân xanh.
Cán bộ phòng Nông nghiệp – PTNT huyện hướng dẫn bà con ủ phân xanh.

Để có được thành quả trên, ngoài sự quan tâm của tỉnh, của Sở NN – PTNT; sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong việc thực hiện các chỉ tiêu về nông nghiệp, nông thôn của UBND huyện, thì tâm sức của mỗi cán bộ phòng Nông nghiệp – PTNT Vị Xuyên rất đáng được trân trọng bởi sự đóng góp của họ vào sự nghiệp chung. Trong sản xuất nông nghiệp, việc gặp phải thiên tai, dịch họa là khó tránh khỏi. Những khi ấy bà con nông dân rất cần sự có mặt của cán bộ nông nghiệp để hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật nhằm khắc phục những thiệt hại mùa màng. Những khi ấy, sự nhiệt tình, tâm huyết của người cán bộ càng được khẳng định qua việc sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi cùng người nông dân chung lòng, hợp sức phục hồi những cánh đồng bị thiên tai tàn phá. Trước khi vào vụ, bóng hình người cán bộ nông nghiệp luôn đồng hành trên đồi, vườn, nương, ruộng với bà con để hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con chăm sóc mùa màng... Vẫn biết, đây là nhiệm vụ của những người làm công tác nông nghiệp. Nhưng, việc thực hiện nhiệm vụ hết sức nhiệt tình, với trách nhiệm cao, không nề hà khó khăn, vất vả; không ngại ngần ngâm chân xuống bùn, phơi mình trên nương rẫy... mỗi cán bộ Phòng NN – PTNT huyện Vị Xuyên đã hội đủ nhằm mục đích lớn lao nhất là để đồng đất quê hương sinh thêm nguồn lợi.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Trưởng phòng NN – PTNT không giấu nổi niềm tự hào khi cho chúng tôi biết, trong 22 cán bộ, nhân viên của phòng thì có 3 đồng chí có trình độ thạc sỹ, còn lại đều có trình độ đại học, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp của địa phương. Mặc dù mỗi người ở một vùng đất, một miền quê nhưng khi về với Vị Xuyên, họ đều coi đồng đất, ruộng vườn nơi đây như quê hương của mình vậy. Mỗi vụ ngô, mùa thóc bội thu không những làm ấm lòng người dân, mà trong đó còn chứa đựng cả niềm tự hào của mỗi cán bộ, CCVC Phòng NN – PTNT huyện Vị Xuyên.

Với tổng số 22 cán bộ nhưng Phòng NN– PTNT huyện Vị Xuyên chẳng mấy khi có mặt đông đủ ở cơ quan, có chăng chỉ những lúc tổ chức các cuộc họp quan trọng, mọi người mới từ cơ sở về dự đầy đủ. Phần lớn thời gian anh em đều ở xóm, xã để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn bàn con nông dân chăn nuôi, sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2014, trong sự thành công chung của toàn huyện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thì sự đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác nông nghiệp huyện Vị Xuyên là không nhỏ.

Cán bộ Nông nghiệp hướng dân người dân trồng ngô vụ Đông.
Cán bộ Nông nghiệp hướng dân người dân trồng ngô vụ Đông.

 AN DƯƠNG

.