Ngành Thuế đã vào "Câu lạc bộ Nghìn tỷ"

Thứ Bảy, 07/02/2015, 20:04 (GMT+7)

Xuân 2015- Trong năm 2014, ngành Thuế Hà Giang có những bước tiến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu nộp NSNN, thu thuế và phí do ngành thuế quản lý thu đạt 1.029 tỷ đồng, đứng trong hàng ngũ “Câu lạc bộ nghìn tỷ”.

Để đạt được kết quả đó, ngoài nỗ lực quyết tâm phấn đấu của cán bộ, công chức toàn ngành thuế, là sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Chia tay năm Giáp Ngọ, đón xuân Ất Mùi, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Thi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về kết quả thực hiện trong năm 2014 và mục tiêu phấn đấu của toàn ngành trong năm 2015:

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những nỗ lực bứt phá của toàn ngành thuế trong năm 2014 để đứng trong hàng ngũ “Câu lạc bộ nghìn tỷ”?

Đồng chí Nguyễn Đình Thi:

Năm 2014, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu NSNN cho Hà Giang 875 tỷ đồng; UBND tỉnh giao thu thuế và phí 865 tỷ đồng nếu trừ tiền sử dụng đất tăng 2,1% so với thực hiện năm 2013; thực hiện nhiệm vụ thu trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế phục hồi chậm, lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhưng các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh. Mặt khác việc thanh toán vốn về đầu tư XDCB giảm nhiều so với năm trước, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có trên 60% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, số nộp ở khu vực này chiếm 65% tổng số nộp NSNN, do đó việc cắt giảm đầu tư công của Chính phủ tiếp tục duy trì đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi, Cục trưởng Cục Thuế Hà Giang trao tặng Giấy khen cho các cá nhân ngành Thuế có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.  Ảnh: BIỆN LUÂN
Đồng chí Nguyễn Đình Thi, Cục trưởng Cục Thuế Hà Giang trao tặng Giấy khen cho các cá nhân ngành Thuế có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014. Ảnh: BIỆN LUÂN

Trước tình hình khó khăn đó, ngành Thuế Hà Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế năm 2014, đó là:

1. Phấn đấu quyết liệt ngày tháng đầu, quý đầu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2014 mà Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính; HĐND, UBND tỉnh giao.

2. Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013.

3. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ một số điều của Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, tiếp tục thực hiện tốt Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung.

4. Đẩy mạnh tiến trình cải cách,  hiện đại hoá hệ thống thuế theo đúng kế hoạch đã được Bộ Tài chính phệ duyệt; chú trọng nâng cao năng lực, khả năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thuế góp phần năng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực, đảm bảo phương châm hành động theo tuyên ngôn ngành thuế “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính - đổi mới” đi vào thực chất. Tiếp tục đổi mới, sửa đổi lối làm việc, tăng cường quản lý trong việc chấp hành Quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong lao động.

5. Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

Với việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thu có hiệu quả ngay từ đầu năm 2014, do vậy đến ngày 20.11.2014 ngành Thuế đã thu nộp NSNN 866 tỷ đồng, đạt 100 % dự toán tỉnh giao, trong đó có 7/12 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Đến ngày 31.12.2014, số thu từ thuế, phí do ngành thuế quản lý là 1.029 tỷ đồng, bằng 120 % dự toán T.Ư, 119 % tỉnh giao, tăng 18 % so với cùng kỳ năm trước, cả 12/12 đơn vị đều hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao, vinh dự đứng trong hàng ngũ “Câu lạc bộ nghìn tỷ đồng” ghi một mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành thuế tỉnh nhà.

PV: Đồng chí cho biết mục tiêu phấn đấu của toàn ngành trong năm 2015? Giải pháp để thực hiện đạt dự toán được giao?

Đồng chí Nguyễn Đình Thi:

Năm 2015 Bộ Tài chính giao thu NSNN (thu nội địa) đối với Hà Giang là 1.166 tỷ đồng, UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn là 1.160 tỷ (trong đó thu thuế và phí 1.116 tỷ; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 44 tỷ đồng) tăng 29 % so với dự toán năm 2014.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành Thuế Hà Giang xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế năm 2015, đó là:

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán 2015 T.Ư giao về thu nội địa: 1.166 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trên, ngành Thuế Hà Giang tập trung chỉ đạo điều hành theo các nhóm giải pháp sau:

 Thứ nhất: Thường xuyên báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế trong triển khai chính sách thuế và tổ chức quản lý thu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể khai thác mọi nguồn thu, tạo tiền đề vững chắc cho công tác thu ngân sách.

Thứ hai: Tăng cường phối hợp với cơ quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách mới về thuế đến tất cả tầng lớp nhân dân và người nộp thuế trên địa bàn, nhất là Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung, Luật thuế TNCN sửa đổi, các quy định mới về chính sách thuế... Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết các thủ tục hành chính về thuế... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi đến cơ quan làm các thủ tục hành chính về thuế.

Thứ ba: Tập trung triển khai chính sách thuế và tổ chức quản lý thu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể khai thác mọi nguồn thu. Phấn đấu quyết liệt, liên tục ngay từ đầu năm để năm 2015 kết quả thu nộp ngân sách phấn đấu vượt từ  8 -10% dự toán pháp lệnh trở lên; đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2015. Trước mắt tập trung đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu thuế Môn bài...

Thứ tư: Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, thông đồng của cán bộ, công chức thuế đối với người nộp thuế và kiểm tra triển khai Đề án đổi mới công tác tiếp dân theo quy định.

Nâng cao chất lượng bộ phận “một cửa”, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính giúp cho người nộp thuế thuận lợi giao dịch với cơ quan thuế; định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện các Luật thuế để hướng tới nâng cao chất lượng cho người nộp thuế.

 Thứ năm: Tiếp tục triển khai thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan thuế như bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ tăng cường cho cơ sở...; tăng cường kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy manh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế...

Thứ sáu: Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hội họp, văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, nước, nhiên liệu...     

Thứ bảy: Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, dành kinh phí, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ chương trình cải cách hiện đại hoá theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phê duyệt...

PV: Theo dự báo, trong năm 2015 ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu NSNN sẽ gặp những khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Thi:

Thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế phục hồi chậm, lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhưng các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh.

Việc cắt giảm đầu tư công theo chủ trương của Chính phủ tiếp tục được duy trì, việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế của Quốc hội và Chính phủ cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản phải thu nộp NSNN 44 tỷ đồng, tăng 29 % so với năm 2014, đây là nguồn thu mới khó thu và chưa có căn cứ thu chắc chắn; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp khó lường.

Giá bán các loại khoáng sản sơ chế giảm nhiều, tồn kho lớn, không tiêu thụ được cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu NSNN năm 2015.

Trước những khó khăn trên, rút ra từ bài học kinh nghiệm qua nhiều năm trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thu thuế, ngay từ đầu năm 2015, ngành Thuế Hà Giang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu có hiệu quả, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức nhiệm vụ thu NSNN. Trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu thu thuế Môn bài và thu nộp thuế khoán quý I/2015 đối với hộ, cá nhân kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP năm 2015 của địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

VIỆT THẮNG (Thực hiện)

.