Hiệu quả từ các phong trào phát triển kinh tế ở Vĩ Thượng

Thứ Sáu, 06/02/2015, 08:53 (GMT+7)

HGĐT - Vĩ Thượng là một trong những xã động lực của huyện Quang Bình, toàn xã có trên 1.256 hộ, với 5.781 khẩu; với diện tích đất tự nhiên là 2.870,91ha. Những năm gần đây, xã đã chú trọng lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hiện, trên địa bàn xã có trên 60 mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao cho người dân.

Đến thăm hộ ông Nguyễn Văn Sưng, thôn Trung Thành; mặc dù đã 74 tuổi,nhưng ông luôn là một tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2011, ông mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng NN&PTNT huyện đầu tư nuôi gà, bồ câu Pháp và trồng cam sành, bưởi diễn. Hiện gia đình ông đang nuôi trên 800 con gà đồi Yên Thế, trên 100 con gà trống thiến, 200 đôi bồ câu Pháp; trồng hơn 3 ha cây cam sành cùng bưởi diễn, mỗi năm trừ chi phí cũng cho gia đình còn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhận thấy mô hình chăn nuôi của gia đình ông phát huy hiệu quả, nhiều gia đình trong xã đến học tập kinh nghiệm và làm theo.

Vườn cam hộ ông Lưu Văn Hảo, thôn Hạ Quang, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.
Vườn cam hộ ông Lưu Văn Hảo, thôn Hạ Quang, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Cùng với gia đình ông Sưng còn có nhiều hộ điển hình làm kinh tế giỏi như hộ: Ông Hoàng Văn Thoi, thôn Thượng Minh vay vốn 220 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, mua 12 con hươu sao về nuôi từ năm 2013, đến nay gia đình ông đã có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm từ bán nhung hươu; ông Lưu Văn Hảo, thôn Hạ Quang trồng 4.000 gốc cam sành, đã cho thu hoạch, mỗi năm bán được trên 200 triệu đồng...


công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nên trong những năm qua,nền kinh tế của xã phát triển khá vững chắc và ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,8 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 714,32 kg/người/năm. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Để đạt được những kết quả đó, có thể khảng định: Các chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước đã được triển khai kịp thời, hỗ trợ người dân giống cây trồng, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ y tế, giáo dục, vay vốn phát triển sản xuất đã giúp cho người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi ngày càng phát triển mạnh.

Đàn Hươu sao nhà ông Hoàng Văn Thoi, thôn Thượng Minh mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Đàn Hươu sao nhà ông Hoàng Văn Thoi, thôn Thượng Minh mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Hải Lý, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: Có được những kết quả đó trước hết cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH trên cơ chế chính sách của Nhà nước, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của xã đã được cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch để chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể triển khai chương trình hành động. Những kết quả đạt được của các hộ nông dân trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế không những nâng cao đời sống cho chính gia đình mình, mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội...

Có thể nói, các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của xã Vĩ Thượng đã, đang mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho bà con nhân dân. Qua đó, giúp cho các hộ nâng cao thu nhập, vươn lên trở thành hộ khá, giàu trong xã, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn phát triển theo hướng CNH - HĐH.

HIẾN CHƯƠNG

.