BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Vì chất lượng những công trình

Thứ Bảy, 07/02/2015, 21:24 (GMT+7)

Xuân 2015- BQL các dự án Phát triển nông thôn (PTNT) thành lập năm 2010, nhằm giúp Sở NN-PTNT quản lý các dự án đầu tư được Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn (PTCSHTNT) bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).

Hồ chứa nước xã Quyết Tiến (Quản Bạ) được sửa chữa phát huy hiệu quả tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Hồ chứa nước xã Quyết Tiến (Quản Bạ) được sửa chữa phát huy hiệu quả tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, Ban đang thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung, sử dụng nguồn vốn trong nước 58 công trình. Trong đó, 23 công trình hoàn thành đã quyết toán, 19 công trình hoàn thành chưa quyết toán, 7 công trình đang thi công, 2 công trình khởi công mới, 6 công trình chuyển tiếp...

Trong số công trình đã, đang được đầu tư, xây dựng, các tiểu dự án thuộc dự án PTCSHTNT bền vững giai đoạn 1 gồm nâng cấp đường Bản Lè - Ngọc Long, Du Tiến - Bản Lè (Yên Minh) đang được tích cực triển khai. Dự án nâng cấp đường Bản Lè - Ngọc Long, tổng mức đầu tư trên 66 tỷ đồng, thi công từ tháng 6.2014, hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, mở mái ta luy, san ủi nền đường, dự kiến hoàn thành cuối năm 2015. Dự án Nâng cấp đường Du Tiến - Bản Lè, tổng mức đầu tư được duyệt trên 74 tỷ đồng, hiện nay tiểu dự án này đã được trao thầu, đơn vị thi công đang tiến hành công tác xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2016. Bên cạnh đó, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 gồm 4 hợp phần đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đang được tỉnh ta rất kỳ vọng. Dự kiến năm 2015, sẽ tập trung triển khai thực hiện kiện toàn Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc hợp phần 1, đấu thầu và trao thầu thực hiện các hạng mục, nội dung công việc thuộc hợp phần 2 của dự án và triển khai các công việc thuộc hợp phần 3 của dự án.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT kiểm tra tiến độ các dự án cấp thoát nước tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên).
Lãnh đạo Sở NN-PTNT kiểm tra tiến độ các dự án cấp thoát nước tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên).

Nhìn lại quãng thời gian 365 ngày của năm Giáp Ngọ cho thấy muôn vàn khó khăn. Nhưng qua đó, cũng khẳng định bản lĩnh, sức chịu đựng, sự vươn lên của tất cả các thành phần trong nền kinh tế. BQL các dự án PTNT cũng vậy, trong bối cảnh nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, tác động lớn đến hoạt động đầu tư, triển khai dự án. Nhưng từng cán bộ, kỹ sư, người lao động luôn nỗ lực tổ chức triển khai thi công, GPMB, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công dự án, đảm bảo quy trình, thủ tục; quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ và giải ngân vốn kịp thời.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, BQL đã cụ thể hóa công việc, phân công cán bộ xuống từng điạ bàn, phối hợp với các đơn vị tư vấn kịp thời giảỉ quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình xây dựng. Công tác khảo sát, tư vấn thiết kế công trình thực sự cấp thiết có tính khả thi, mang lại hiệu quả, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Việc quản lý hồ sơ, giám sát, chỉ đạo thi công xây dựng công trình thực hiện đúng trình tự, công tác thi công xây lắp đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, BQL còn phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong GPMB, chủ động, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc phát sinh, hồ sơ hoàn công các công trình được thực hiện đầy đủ, phù hợp với tiến độ thi công.

Người dân xã Giáp Trung (Bắc Mê) tham gia phát tuyến, tạo mặt bằng xây dựng hệ thống thuỷ lợi.
Người dân xã Giáp Trung (Bắc Mê) tham gia phát tuyến, tạo mặt bằng xây dựng hệ thống thuỷ lợi.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, các công trình do Ban quản lý chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, chất lượng các tuyến đường giao thông, nhất là đường đến công trình rất kém, gây không ít khó khăn trong việc theo dõi, quản lý, chỉ đạo thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu của nhà thầu; nguồn vốn bố trí cho các dự án còn hạn hẹp dẫn đến nhiều công trình hoàn thành quyết toán không đủ vốn thanh toán gọn, một số công trình đang thi công không được bố trí vốn đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, do giá bồi thường theo quy định của Nhà nước thấp nên một số người dân chưa đồng thuận, nhất là đối với dự án đường giao thông, khối lượng đền bù GPMB lớn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Song Tứ, Giám đốc BQL các dự án PTNT chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, năm 2015, BQL các dự án PTNT tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án trình UBND tỉnh, T.Ư bố trí đủ vốn, thanh toán gọn các công trình đã quyết toán, đối với công trình đang thi công bổ sung vốn kịp thời, đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan, địa phương nơi có công trình xây dựng, thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB; tăng cường kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

THIÊN THANH

.