Góp phần cho sự phát triển công nghiệp nông thôn

Thứ Tư, 24/12/2014, 11:16 (GMT+7)

HGĐT - Năm 2014, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, Trung tâm Khuyến công xúc tiến công thương Hà Giang đã tập trung, nỗ lực triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Từ đó, góp phần cùng với ngành Công thương phát huy nguồn lực công nghiệp và thương mại, phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh theo hướng bền vững. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí (Đ/c) Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm về những nỗ lực của đơn vị trong năm qua.


 

- P/V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả về công tác khuyến công năm 2014?.

- Đ/c Lê Thị Thu Hằng: Có thể khẳng định, năm 2014 chương trình khuyến công được triển khai đúng hướng, theo đúng kế hoạch. Nội dung hỗ trợ đã bám sát nhu cầu thực tế hoạt động công nghiệp nông thôn (CNNT) tại địa phương. Công tác khuyến công đã thực sự động viên, khuyến khích kịp thời và huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến những sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Từ đó, góp phần tham gia giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương.

 

Với sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia và khuyến công địa phương, đã triển khai hỗ trợ 18 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 1.765.000.000 đồng. Trong đó, khuyến công Quốc gia hỗ trợ 5 đề án; khuyến công địa phương hỗ trợ 13 đề án, gồm 9 đề án khuyến công, 4 đề án hỗ trợ phát triển làng nghề. Đặc biệt năm 2014, lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức thành công cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, công nhận được 13 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh và tổ chức đưa một số sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực với 3 sản phẩm được bình chọn. Qua đó, được các cơ sở sản xuất rất đồng tình. Cùng với đó, để phát huy hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm tích cực tham mưu cho Sở Công thương xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công và được UBND tỉnh ban hành Quyết định, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai chương trình Khuyến công địa phương.

 

- P/V: Đối với công tác xúc tiến thương mại, Trung tâm đã triển khai các hoạt động như thế nào!?

- Đ/c Lê Thị Thu Hằng: Năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được Trung tâm triển khai thực hiện rộng trong và ngoài tỉnh; Công tác thông tin tuyền truyền được đẩy mạnh, trung tâm tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại lớn, trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động do Trung tâm thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, quy mô và chất lượng cao hơn như chương trình “Đưa hàng Việt về miền núi, biên giới”; Tham gia một số hội chợ triển lãm trong nước nhận được sự nhiệt tình tham gia, ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp cũng như sự đánh giá cao của tỉnh. Nổi bật năm 2014, Trung tâm phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công 22 phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi, biên giới”; Phối hợp tổ chức trưng bày 5 gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư các tỉnh Tây Bắc mở rộng, Hội chợ Du lịch ẩm thực các dân tộc vùng Tây bắc mở rộng tại tỉnh ta; Phối hợp dàn dựng 12 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ II; Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh như: Chè, cam, mật o­ng...; Chiêu thương và tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia một số hội chợ trọng điểm trong nước và quốc tế như: Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội và một số tỉnh Quảng ninh, Bắc Ninh và Hội chợ Thương mại - Du lịch Trung - Việt năm 2014 tại Malypho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với quy mô 70 gian hàng...

 

- P/V: Xin đồng chí có thể cho biết một số nhiệm vụ chính của Trung tâm trong năm 2015?.

- Đ/c Lê Thị Thu Hằng: Năm 2015, dự báo sẽ là một năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế. Để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế công tác khuyến công tại địa phương, đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Đối với công tác xúc tiến thương mại, tổ chức các phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi, biên giới”; Tổ chức tham gia và đưa đoàn doanh nghiệp Hà Giang tham gia một số hội chợ triển lãm trọng điểm trong nước, nhằm quảng bá giới thiệu một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh và lựa chọn một số sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh đi tham gia quảng bá tại thị trường Hồng Kông để tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm theo hướng Xuất khẩu hàng CNNT; Xây dựng điểm bán hàng Việt “Tự hào hàng Việt Nam” tại thành phố Hà Giang. Đặc biệt, tháng 1.2015 tới, Trung tâm sẽ tham gia tổ chức Hội chợ thương mại Hà Giang Xuân 2015 và dự kiến tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Hà Giang vào tháng 11.2015.

 

Để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trên, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu cho ngành Công thương hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác khuyến công, xúc tiến thương mại; Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuyên nghiệp hóa để tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến công; Tăng cường sự phối hợp, huy động thêm nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khuyến công; Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sản xuất tiêu biểu của tỉnh tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương. Trung tâm cũng mong muốn T.Ư cũng như địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, tư vấn tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, nhằm hỗ trợ cho địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn như Hà Giang, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực CNNT.

                                   - P/V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Thực hiện: Huy Toán
.