Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ Sáu, 26/12/2014, 14:43 (GMT+7)

HGĐT- Sáng 26.12, tại Hội trường Sở Nông nghiệp, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (KTHT&PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp&PTNT; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…


Năm 2014, Chi cục KTHT&PTNT đã có 1.250 Tổ hợp tác (THT) và nhóm sở thích với 23.132 thành viên. Các THT công ích hiện đang thực hiện hai nhiệm vụ là: Tham gia giúp lãnh đạo thôn chỉ đạo, tổ chức sản xuất NLN, đồng thời làm nhiệm vụ có từ dịch vụ cung ứng đầu vào và các dịch vụ nông thôn... Thành lập mới được 5 Hợp tác xã (HTX); củng cố được 6 HTX. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 177 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có 17 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Phát triển kinh tế trang trại có 8, trong đó 7 trang trại trồng trọt, 1 trang trại chăn nuôi. Về lĩnh vực ngành nghề nông thôn có 13.753 cơ sở; phát triển làng nghề có 28 làng nghề. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt bình quân đạt 30,59%. Về Chương trình 135, đến nay đã hỗ trợ với tổng kinh phí 36.566 triệu đồng, số hộ được hưởng lợi 1.648 hộ. Chương trình 30a thực hiện tại 6 huyện với tổng kinh phí 50.061 triệu đồng, số hộ được hưởng 64.768 hộ. Đối với Đề án 105, đến nay đã thực hiện chuyển tiếp được 926/931 hộ; di chuyển được 1.119/1.461 hộ. Triển khai các dự án theo Quyết định 1776 đến nay đã thực hiện 11dự án với số vốn 596.387 triệu đồng...

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục KTHT&PTNT cũng đã kiến nghị với UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp một số nội dung như: UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt thống nhất các huyện, thành phố kiện toàn Ban quản lý chương trình bố trí dân cư về phòng Nông nghiệp và PTNT và giao nhiệm vụ cho cán bộ tri thức trẻ của xã chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi hoạt động của tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp thôn bản; hàng năm cấp kinh phí cho công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát chương trình bố trí dân cư...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã ghi nhận những kết quả đã đạt của Chi cục trong năm 2014 đồng thời định hướng những nội dung trọng tâm mà Chi cục cần làm trong năm 2015 như: Phân công nhiệm vụ cho cán bộ hợp lý, từng cán bộ phải tự học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động tham mưu, đề xuất, quản lý các chương trình, dự án cho UBND tỉnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế HTX nông nghiệp, cần tổng hợp, rà soát, đánh giá cụ thể trên từng lĩnh vực hoạt động của mỗi loại hình HTX, trên cơ sở đó có giải pháp trình UBND tỉnh xem xét. Khắc phục ngay tình trạng phó mặc cho cơ sở, Chi cục mới dừng lại ở mức độ tổng hợp báo cáo. Đề nghị Chi cục tập trung triển khai các giải pháp đưa Tổ hợp tác về thôn bản nhằm tạo sự bứt phát về phát triển kinh tế trong năm 2015.


Văn Quân
.