Xín Mần chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp

Thứ Tư, 19/11/2014, 07:50 (GMT+7)

HGĐT- Là huyện nghèo, nền kinh tế chậm phát triển; trong những năm qua, huyện Xín Mần đã xác định: Lấy sản xuất nông nghiệp làm hướng đi chính trong phát triển kinh tế, XĐGN. Theo đó, để sản xuất nông nghiệp trở thành hướng đi chủ đạo của nền kinh tế, huyện đã quy hoạch, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của từng vùng, áp dụng KHKT, đưa nhanh giống mới vào sản xuất, đầu tư thâm canh...Trâu, bò cũng là một trong những hàng hóa được nhiều người quan tâm tại phiên chợ cuối tuần của huyện Xín Mần.


Nhờ đó, đã tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, như vùng: sản xuất ngô hàng hóa tại 15 xã phía Bắc của huyện; vùng trồng lúa chất lượng cao tại các xã Thèn Phàng, Thu Tà, Nấm Dẩn... Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất tập trung nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích là một trong những chính sách thiết thực giúp người dân Xín Mần thoát nghèo bền vững bằng chính nguồn lực, thế mạnh địa phương.


Năm 2014, được đánh giá là năm không thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp; thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại tại các xã Thu Tà, Xín Mần; lượng mưa trung bình hàng năm thấp, đặc biệt là khô hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng cây trồng như: Lúa, ngô, đậu tương, dẫn tới nhiều diện tích không cho thu hoạch, phải trồng lại, làm cho sản lượng thiếu hụt đối với cây lúa là hơn 991 tấn; cây ngô gần 3.200 tấn; cây đậu tương là 281 tấn... Tuy nhiên, được sự quan tâm của tỉnh, các sở, ngành chuyên môn; huyện Xín Mần đã tập trung lãnh, chỉ đạo cho bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh của từng vùng, áp dụng KH-KT, đưa giống mới vào sản xuất, đầu tư thâm canh đã tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất ngô hàng hóa tại các xã phía Bắc của huyện, vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng thảo quả và vùng trồng, sản xuất chế biến chè. Bên cạnh đó, công tác Khuyến nông luôn được đẩy mạnh, tăng cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để hướng dẫn bà con, gieo trồng chăm sóc đúng thời vụ, thành lập các Tổ chỉ đạo sản xuất, xây dựng các Nhóm sở thích để đẩy mạnh phát triển sản xuất tại thôn, bản, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước một cách kịp thời; công tác cung ứng vật tư nông nghiệp được chỉ đạo chặt chẽ, thuận lợi cho nhân dân đầu tư sản xuất. Đối với cây lúa, tổng diện tích toàn huyện là 4.369ha, sản lượng ước đạt trên 22 nghìn tấn; cây ngô diện tích hơn 6.032ha, sản lượng đạt trên 15.600 tấn; cây đậu tương diện tích trên 3.242ha, sản lượng đạt trên 3.400 tấn. Về chăn nuôi thú y, tổng đàn trâu toàn huyện có 16.288 con, tăng 562 con so với cùng ky năm trước; đàn bò 8.046 con, giảm 335 con; đàn ngựa 1.189 con, tăng 77 con, đàn dê trên 16.500 con... Bên cạnh  kết quả đạt được, huyện Xín Mần vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục về sản xuất nông, lâm nghiệp trong thời gian tới như: Một số cây, con có lợi thế từng vùng, miền chưa được phát huy, mở rộng; sản phẩm hàng hóa nông sản còn ít và đơn điệu chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của từng vùng; công tác chỉ đạo của một số xã chưa thực sự đươc quan tâm...


Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, đồng chí Bùi Minh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Đông - xuân năm 2014-2015 cho các thôn, bản và các hộ phù hợp với điều kiện tại cơ sở; chỉ tiêu cần được tập trung cho những cây trồng thế mạnh trong vùng, không giao bình quân và phân công cán bộ phụ trách thôn, bản để chỉ đạo sản xuất có trọng điểm tạo ra vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa đảm bảo gieo trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó, huyện cũng tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực, tăng nhanh giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác với quyết tâm từng bước giúp bà con thoát nghèo bền vững bằng chính nguồn lực nông nghiệp của địa phương...”.


Tuấn Anh
.