Giao ban trực tuyến thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn

Thứ Năm, 24/07/2014, 16:31 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 24.7, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố về thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.     Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Đức Vinh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.


Đến tháng 6.2014, số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS) đạt 84,%; trong đó dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn 2 của Bộ Y tế đạt 42%; hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu HVS đạt 62,5%; trạm y tế có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS đạt 96%; trường học có công trình nước sạch và nhà tiêu HVS đạt 90%. Về cơ bản các mục tiêu đều hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên mục tiêu cấp nước và vệ sinh trường học và mục tiêu dân số được cấp nước đạt tiêu chuẩn 2 của Bộ Y tế khó đạt được.

 

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN&PTNT nêu rõ: Hà Giang là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao; tập quán của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch và nhà tiêu HVS còn hạn chế. Người dân nông thôn được sử dụng nước HVS đạt 68%, số hộ gia đình được sử dụng nhà tiêu HVS đạt 40%; trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu HVS đạt 95%; trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS đạt 85%. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2012 - 2014 ước đạt 47,9% so với kế hoạch 2012- 2015; có khoảng 525 công trình cấp nước tập trung với quy mô quản lý khác nhau. Khó khăn của Hà Giang là tổng nguồn vốn thực hiện chương trình đạt thấp so với kế hoạch trung hạn, ngân sách trung ương hỗ trợ chiếm gần 71%, dân đóng góp chỉ đạt 6,55%, trong khi suất đầu tư cao; nguồn lực huy động thực hiện chương trình chưa đảm bảo theo kế hoạch. Trong thời gian tới, Hà Giang sẽ rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo, ban điều hành chương trình của tỉnh có sự tham gia của chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện đạt các mục tiêu của chương trình và chiến lược đã được Chính phủ phê duyệt.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự tham gia của các địa phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nước sạch và VSMT; đề nghị các địa phương vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân trong sử dụng tài nguyên nước và VSMT; nâng cấp và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, VSMT; giao các bộ, ngành liên quan xây dựng mô hình đầu tư bền vững, đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù; đẩy mạnh kế hoạch hành động thực hiện thành công các mục tiêu chương trình đề ra.


AN GIANG
.